CANNABIS-KIESWIJZER

Stichting Maatschappij en Cannabis

Stichting Maatschappij en Cannabis

De stichting heeft ten doel het voor algemeen publiek verzamelen, analyseren en ontsluiten van (wetenschappelijke) informatie op het gebied van het gevoerde of voorgenomen lokale, regionale, nationale en/of internationale beleid ten aanzien van legale en illegale drugs, waaronder met name cannabis (hasj en wiet).
lees meer

Verkiezingen

Nederland kent verkiezingen voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten, waterschappen, gemeenteraden en het Europees Parlement. De Europese verkiezingen zijn elke 5 jaar, alle andere verkiezingen elke 4 jaar.

Gemeenteraadsverkiezingen: De kiesgerechtigde inwoners van een gemeente kiezen bij een gemeenteraadsverkiezing de gemeenteraadsleden.

Tweede Kamerverkiezingen: De kiesgerechtigde Nederlanders kiezen bij een verkiezing voor de Tweede Kamer de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer.

Provinciale Statenverkiezingen: De kiesgerechtigde inwoners van een provincie kiezen bij een verkiezing voor de Provinciale Staten de Provinciale Statenleden.

Europese verkiezingen: De kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie kiezen bij een verkiezing van het Europees Parlement de leden van het Europese Parlement

Waterschapsverkiezingen: De kiesgerechtigde inwoners van een waterschap kiezen bij een waterschapsverkiezing de leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

Eerste Kamerverkiezingen: De leden van de Provinciale Staten kiezen bij een verkiezing voor de Eerste Kamer de leden van de Eerste Kamer.

Cannabisbeleid

Het tot stand komen van overheidsbeleid bestaat zou je kunnen opdelen in 4 fasen:

Maatschappelijk probleem en politieke agenda

Mensen of organisaties hebben een wens of constateren een probleem in de maatschappij. Als het een probleem is waar veel mensen last van hebben gaan politici zich er mee bezighouden en word het een politiek probleem. De politiek gaat op zoek naar oplossingen voor het maatschappelijke probleem. Politici of politieke partijen kunnen zelf ook een wensen komen of een probleem signaleren. Als politici het probleem willen oplossen (en het bijvoorbeeld opnemen in hun partijprogramma), dan staat het op de politieke agenda. Om zaken op de politieke agenda te krijgen, proberen pressie- en belangengroepen en burgers de publieke opinie (mening van iedereen) in beweging te krijgen. Daarbij spelen de massamedia een belangrijke rol. Dit lukt de een beter dan de ander, de een heeft dus meer invloed op het besluitvormingsproces dan de ander. Hoewel dit in kort bestek de gang van zaken schetst, dient er opgemerkt te worden dat het jaren, soms decenia kan dureen voordat een politiek probleem werkelijk op de politieke agena komt te staan.

Welk politiek probleem en welke oplossingen?

Politici bepalen welke problemen moeten worden aangepakt en prioriteit krijgen. Vervolgens bedenken zij een oplossingen voor het probleem. Als het kabinet, de gedeputeerde staten of het college van B en W met een oplossing komen dan noem je dat beleidsvoorbereiding: ze bereiden nieuw beleid (wetten of regels) voor. Ambtenaren, die werken voor de verschillende ministeries, zijn hierbij erg belangrijk: zij zijn vaak de échte experts (en de minister of staatssecretaris sturen hun aan). Daarom proberen pressie- en belangengroepen vooral ambtenaren te overtuigen van hun mening.

Besluit door volksvertegenwoordiging

Eerst nemen bestuurders (ministers, gedeputeerde, wethouders) een voorlopig besluit. Vervolgens kijken de volksvertegenwoordigers (parlement, provinciale staten, gemeenteraad) naar het besluit (en kan het recht van initiatief- en amendement worden gebruikt). Pressie- en belangengroepen proberen dan vaak nog invloed uit te oefenen. Zodra de volksvertegenwoordiging een besluit heeft genomen is deze fase afgelopen. Het besluit is bijna altijd een compromis: alle partijen geven wat toe. Dit is noodzakelijk, omdat er een meerderheid nodig is – zo heeft bijvoorbeeld geen enkele partij in de Tweede Kamer een meerderheid: er wordt na de verkiezingen een coalitie gevormd. Het kabinetsbeleid is dus altijd een compromis.

Besluit uitvoeren

Ambtenaren die voor de minister/gedeputeerde/wethouder werken zorgen voor de uitvoering van de wet of maatregel. Het kan daarbij zijn dat een besluit verschillend wordt opgevat door groepen, politici en ambtenaren. Het tot stand komen van overheidsbeleid is nu niet definitief afgelopen. Er zijn altijd reacties uit de maatschappij (pressie- en belangengroepen, burgers etc.), dit noem je terugkoppeling. Dit kan leiden tot nieuwe besluitvorming.

Nieuws

Nationaal cannabisnieuws • (Wetenschappelijke) onderzoeken

Cannabisnieuws

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600