Volt

Volt

Europees verkiezingsprogramma 2024: “Moonshot”-programma

Lijst 17

Het Europees verkiezingsprogramma van VOLT bevat geen standpunt over cannabis of drugs.

Onderstaand is de reactie van VOLT op onze vier stellingen.
 

STELLING 1: Elke inwoner van de EU moet voor persoonlijke consumptie een beperkt aantal cannabisplanten kunnen kweken zonder angst voor vervolging. 

Eens. 

Toelichting: Volt pleit voor het decriminaliseren van het bezit van drugs voor persoonlijk gebruik. Zolang de hoeveelheid toegestane planten dus niet boven het niveau van persoonlijk gebruik komt, zal Volt dit initiatief ondersteunen. 

STELLING 2: De Europese Commissie moet lidstaten die cannabis willen reguleren, zoals Duitsland, daar zelf over laten beslissen. 

Oneens. 

Toelichting: Wij zijn van mening dat een geharmoniseerde aanpak in de hele EU essentieel is om consistentie, eerlijkheid en de bescherming van de volksgezondheid en veiligheid te garanderen. Wij geloven dat de decriminalisering van drugs in elk land in de EU de volksgezondheid ten goede komt en willen dus dat dit de norm wordt binnen de hele EU. 

STELLING 3: Coffeeshops zijn een essentiële voorziening en Nederland moet garanderen dat zij kunnen blijven bestaan, ongeacht bestaande of toekomstige EU regelgeving. 

Eens.

Toelichting: Coffeeshops in Nederland zijn essentieel geweest om de cannabismarkt te scheiden van de markt voor harddrugs. Hierdoor zijn de risico's die aan cannabisgebruik verbonden worden enorm verminderd. Het is dus van groot belang dat coffeeshops kunnen blijven bestaan. 


STELLING 4: Het testen op cannabis in het verkeer moet op de schop, want nu worden te veel verkeersdeelnemers zwaar gestraft voor rijden onder invloed, terwijl ze al lang niet meer onder invloed van cannabis waren. 

Eens. 

Toelichting: Het huidige beleid leidt tot oneerlijke bestraffingen. Mensen die dagen of zelfs weken geleden cannabis hebben gebruikt, maar die volledig nuchter zijn op het moment van rijden, kunnen dezelfde straffen krijgen als iemand die daadwerkelijk onder invloed rijdt.

 Europese fracties: Groenen/EVA.

 
Verkiezingsprogramma
 

5.10 Veiligheid in de 21ste eeuw

Onze samenleving kampt met serieuze dreigingen, zoals terrorisme, extremisme, georganiseerde criminaliteit en cyberdreigingen. Het is de taak van de overheid om haar inwoners tegen deze dreigingen te beschermen, maar het is net zo belangrijk dat maatregelen altijd proportioneel, doelmatig en tijdelijk zijn, zodat ze de rechten van mensen niet onnodig inperken. Dreigingen houden niet op bij de grens, daarom moeten we internationaal samenwerken.

    • We herzien het huidige drugsbeleid. Gezondheid en veiligheid van mensen komen centraal te staan. Drugsbeleid moet niet worden gedreven door een moreel (voor)oordeel, maar door feiten en onderzoek. Keer op keer blijkt dat verbieden niet werkt; de vraag verdwijnt daardoor niet. Met legaliseren en reguleren zijn wel goede ervaringen. Volt wil daarom nader onderzoeken of en, zo ja, hoe we bepaalde drugs, zoals mdma (xtc) en lsd, kunnen legaliseren en reguleren. We willen onderzoek zoals gedaan bij de ‘xtc winkel’ in Utrecht verder uitrollen. Ook willen we gecontroleerde decriminalisering van specifieke drugs, naar Portugees voorbeeld. Voor nieuwe drugs heeft Volt zich al uitgesproken voor het quarantainemodel (invoeren van een Lijst 0). (pag. 129)
 
 

 

Hieronder het stemgedrag van VOLT bij drie moties

Motie 24077 nr. 527 - VOLT stemde tegen

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 
 
 

Motie 24077 nr. 523 - Volt stemde tegen

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

 Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523

 

Motie 24077 nr. 526 - Volt stemde TEGEN

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

 

 

Volt

2 Zetels

Verkiezingsprogramma Volt 2021-2025      

  • "Volt wil werken aan het gecontroleerd decriminaliseren of legaliseren van drugs. Het Portugese model heeft namelijk laten zien dat de 'war on drugs' die over de hele wereld gevoerd wordt, niet gewonnen kan worden.
  • Daarom wil Volt toewerken naar een ander systeem, waarin we op basis van gedegen onderzoek het in bezit hebben, de handel en de productie van bepaalde drugs onder bepaalde voorwaarden toestaan.
  • Dit heeft twee grote voordelen. De druk op de handhaving neem af en we kunnen als samenleving beter investeren in preventie en voorlichting.
  • Daarnaast leidt het legaliseren van drugsgebruik niet tot meer drugsgebruik, maar zorgt het wel voor een betere controle van het gebruik."

Volt | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600