Meeste niet-Randstedelingen hebben het gevoel dat landelijke politiek hen niet begrijpt

Medio maart 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. In de aanloop naar deze verkiezingen voerde I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur twee onderzoeken uit. De focus van deze onderzoeken zijn niet electoraal van aard, maar hebben betrekking op hoe Nederlanders het bestuur van en het leven in hun provincie ervaren.

In dit tweede rapport gaan we nader in op mate van verbondenheid met de provincie, alsmede de regio en woonplaats van Nederlanders. Ook analyseren we in welke mate Nederlanders een kloof ervaren tussen de Randstad en andere gebieden.

Een deel van de uitkomsten is vergeleken met eerder onderzoek uit 2017 in opdracht van Tubantia en met uitkomsten van een onderzoek uit 2019 in opdracht van de NOS.

Belangrijkste uitkomsten

Ruim een derde van de Nederlanders (36%) voelt zich (zeer) sterk verbonden met zijn of haar provincie. Dit gevoel leeft vooral buiten de Randstad. Zeeuwen (68%), Drenten (67%), Limburgers (63%) en Groningers (60%) voelen dit het vaakst. In de Randstedelijke provincies speelt dit veel minder. Randstedelingen voelen zich vaker verbonden met Nederland en/of hun woonplaats.

In de niet-Randstedelijk provincies Overijssel (36%) en Gelderland (30%) is de provinciale verbondenheid ook relatief laag. Daarentegen voelt men daar vaker verbinding met de regio, te denken valt aan Twente, Salland en de Achterhoek.

Als we beide graadmeters (verbondenheid met provincie en regio) samennemen zien we duidelijk dat de Randstedelijke provincies afwijken van de rest. In Utrecht en Zuid- en Noord-Holland voelt ongeveer de helft zich verbonden met ofwel de regio of de provincie terwijl dit in Drenthe bijvoorbeeld 82 procent betreft.

Lees verder: Meeste niet-Randstedelingen hebben het gevoel dat landelijke politiek hen niet begrijpt - I&O Research (ioresearch.nl) (8 maart 2023)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600