Stichting Maatschappij en Cannabis

Stichting Maatschappij en Cannabis

De stichting heeft ten doel het voor algemeen publiek verzamelen, analyseren en ontsluiten van (wetenschappelijke) informatie op het gebied van het gevoerde of voorgenomen lokale, regionale, nationale en/of internationale beleid ten aanzien van legale en illegale drugs, waaronder met name cannabis (hasj en wiet).
lees meer

Provinciale Staten Verkiezingen 2023

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op woensdag 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 20 maart 2019.

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. Als provincie met de minste inwoners heeft Zeeland 39 statenleden, terwijl in de Zuid-Hollandse staten maar liefst 55 volksvertegenwoordigers plaatsnemen. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen. Voor meer informatie over de provincie en de Statenverkiezingen klik hier.

Eerste Kamerverkiezing 2023

De provincies gaan niet over het cannabis- en drugbeleid. De Provinciale Statenleden kiezen de Eerste Kamerleden en die gaan wel over het drugbeleid.

De Eerste Kamerverkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats. De eerstvolgende verkiezingen van de Eerste Kamer vinden plaats op dinsdag 30 mei 2023. De nieuwe Kamer vergadert voor de eerste keer op dinsdag 13 juni 2023. Een week ervoor (6 juni 2023) is de laatste vergaderdag van de huidige Kamer en vindt tevens het afscheid plaats van niet-terugkerende leden.

Zorg voor voldoende cannabisvriendelijke zetels in de Eerste Kamer door op een cannabisvriendelijke partij te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Check de cannabisvriendelijkheid van de partijen aan de hand van de verkiezingsprogramma's van 2021: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Ga stemmen in alle Staten voor de Eerste Kamer

Cannabis label stichting VOC 2023

elke stem telt
logo Provincie Drenthe
logo Provincie Flevoland
logo Provincie Fryslân
logo Provincie Gelderland
logo Provincie Groningen
logo Provincie Limburg
logo Provincie Noord-Brabant
logo Provincie Noord-Holland
logo Provincie Overijssel
logo Provincie Utrecht
logo Provincie Zeeland
logo Provincie Zuid-Holland

Verkiezingsnieuws 2023

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600