SCP: Nuance in debat over ‘de kloof’ tussen stad en platteland nodig

Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur roept het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op tot nuance in het debat over ‘de kloof’. De tweedeling ‘stad-platteland’ bestaat niet, zo betogen SCP-onderzoeker Emily Miltenburg en Twan Huijsmans, promovendus bij afdelingen Sociologie en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, in een blog op StukRoodVlees.

Zij baseren zich daarbij op SCP-onderzoek dat in mei 2023 verschijnt. Hierin wordt gekeken hoe maatschappelijk onbehagen verdeeld is tussen sociale groepen en gebieden in Nederland. Uit de resultaten blijkt dat inwoners meer verschillen binnen gebieden, dan ertussen. Wel vinden mensen op het platteland buiten de Randstad vaker dat Den Haag onvoldoende oog heeft voor hun regio. Dat plaatsgebonden ressentiment is daar een belangrijk component van maatschappelijk onbehagen.

Lees het blog op StukRoodVlees.

Lees verder: SCP: Nuance in debat over ‘de kloof’ tussen stad en platteland nodig | Nieuwsbericht | Sociaal en Cultureel Planbureau (13 maart 2023)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600