Raad heeft recht op informatie, tenzij strijdig met openbaar belang

Raadsleden hebben recht op informatie van het college, tenzij het openbaar belang zich daar aantoonbaar tegen verzet. Ook een beroep op privacy houdt geen stand wanneer de gemeenteraad van mening is dat hij inzage wil in de hoogte en omvang van de vertrekregelingen voor gemeentelijke topambtenaren, als het college de weigergronden onvoldoende motiveert. Dat leert een recente casus in Roermond.  

Lees verder: Raad heeft recht op informatie, tenzij strijdig met openbaar belang | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (10 maart 2022)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600