Provinciale Staten en Eerste Kamer: waarvoor stemt u precies bij de Provinciale Statenverkiezingen?

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dit gaat in 1e instantie om de provincie waar u woont. Maar uw stem voor de Provinciale Staten heeft indirect ook invloed op de landelijke politiek. Hoe werkt dit precies?

Wat doen de Provinciale Staten?

Alle 12 Nederlandse provincies hebben een eigen bestuur, namelijk de Provinciale Staten. Dit bestuursorgaan bepaalt het beleid per provincie. Dat kan gaan over woningbouw, openbaar vervoer, plaatsing van windmolens, de maximumsnelheid op provinciale wegen of het beheer van natuurgebieden. Daarnaast hebben de Provinciale Staten een controlerende functie. Ze houden toezicht op het dagelijks bestuur van de provincie, bestaande uit de commissaris van de Koning en de Gedeputeerde Staten.

Hoeveel zetels de Provinciale Staten hebben, hangt af van hoeveel inwoners een provincie heeft. Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben er bijvoorbeeld 55. Zeeland is de minst bevolkte provincie van Nederland en heeft 39 zetels voor de Statenleden. In totaal zijn er 570 Statenleden, die hun zetel 4 jaar lang behouden, totdat er weer verkiezingen zijn. Met uw stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen bepaalt u mede de zetelverdeling in uw provincie.

Wat voor invloed hebben de Provinciale Staten op de Eerste Kamer?

De Tweede Kamerverkiezingen zijn tamelijk overzichtelijk. Als de stemmen geteld zijn, is de zetelverdeling per partij duidelijk. De kandidaten met de hoogste posities op de kieslijst en/of de meeste voorkeursstemmen krijgen vervolgens een zetel. Maar in de Eerste Kamer verloopt dat proces anders. Op 30 mei 2023 mogen de net verkozen Statenleden op hun beurt stemmen. Dan kiezen ze, samen met vertegenwoordigers uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de 75 leden van de Eerste Kamer. Kort samengevat: met uw stem heeft u een directe invloed op de samenstelling van de Provinciale Staten en een indirecte invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Lees verder: Provinciale Staten en Eerste Kamer: waarvoor stemt u precies bij de Provinciale Statenverkiezingen? - MAX Vandaag (2 maart 2023)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600