Nieuw Sociaal Contract

Nieuw Sociaal Contract

Lid Omtzigt (Omtzigt)

1 Zetel 

"Als volksvertegenwoordiger controleer ik namens jou de regering en maak ik de wetten. Je hebt mijn inzet gezien om misstanden bloot te leggen zoals bij het kinderopvangtoeslagschandaal, maar ook in de EU, op Malta. Om de betonrot in onze rechtsstaat te herstellen doe ik concrete voorstellen. Graag ga ik daarover de discussie en het debat aan."

"Begin 2020 schreef ik het boek ‘Een Nieuw Sociaal Contract ́ met een tiental voorstellen om een beter evenwicht te krijgen in Nederland, tussen de overheid en haar burgers. Het was een reactie op het kinderopvangtoeslagschandaal, waar de checks and balances duidelijk niet gewerkt hadden: Een grote groep burgers jarenlang vermalen, terwijl niemand ingreep: het kabinet, de rechterlijke macht, het maatschappelijk middenveld, de ombudsman, de Tweede Kamer. Dit schandaal en andere affaires vragen om een herinrichting van de macht en tegenmachten in de Nederlandse Staat.

Dit is geen project voor een dag, een week of een jaar: het vormen van coalities en het overtuigen van collega’s en de regering vergen tijd om deze plannen te realiseren. Ik zal concrete voorstellen (blijven) doen. En elk voorstel gaat stap voor stap: van vragen, naar aangenomen moties om iets te veranderen, naar wetsvoorstellen en naar de uitvoering. Dit vraagt een lange adem, maar ik zal al deze stappen gaan zetten. En in dat proces moet het allemaal goed gaan."

Lid Omtzigt (Omtzigt) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600