DENK

DENK

DENK

3 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Denk anders

  • "Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid.
  • Geen enkele vorm van harddrugs, zoals xtc of LSD, legaliseren
  • Verbod op consumptief gebruik van lachgas."

DENK | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom: Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd.

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600