DENK

DENK

Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023

 
Verkiezingsprogramma
 
  • Preventie speelt een cruciale rol bij het beheersen van de zorgkosten. Maar ook in het verminderen van verslavingen.
  • Wij zijn voor een stevig ontmoedigingsbeleid voor drugs. Legalisering van drugs is onbespreekbaar.
  • Wij sluiten alle coffeeshops in de buurt van woonwijken en scholen
  • DENK wil jongeren die nog niet goed de gevolgen van hun daden kunnen overzien, helpen en voorkomen dat ze de criminaliteit in getrokken worden. Dit willen we vooral doen door in te zetten op preventie. Daar komt meer budget voor.

 

Hieronder het stemgedrag van DENK bij 3 moties

Motie 24077 nr. 527 - DENK stemde voor

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527

 

Motie 24077 nr. 523 - DENK stemde voor

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523 

Motie 24077 nr. 526 - DENK stemde VOOR

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

Tweede kamerverkiezing 2021

 

DENK

3 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Denk anders

 • "Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid.
 • Geen enkele vorm van harddrugs, zoals xtc of LSD, legaliseren
 • Verbod op consumptief gebruik van lachgas."

DENK | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom: Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd.

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600