Kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Kieskompas - Kieskompas

"DE KIESKOMPAS-STEMHULP - Het Kieskompas is een onafhankelijke en objectieve online applicatie waarmee kiezers hun eigen politieke opvattingen kunnen vergelijken met de officiële standpunten van politieke partijen. 

 
Wel informatie, geen stemadvies
 

Kieskompas geeft bezoekers geen dwingend ‘stemadvies’, maar plaatst hen (op basis van hun antwoorden op ongeveer 30 stellingen over de belangrijkste politieke vraagstukken) in het politieke landschap te midden van alle partijen. Dit levert veel informatie op over de opvattingen van de politieke partijen. Meer dan andere stemhulpen nodigt Kieskompas de bezoeker uit om verder op zoek te gaan naar overeenkomsten en verschillen."

Kieskompas meest betrouwbare stemhulp - Kieskompas

Over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 - Kieskompas

Verkiezingsnieuws

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600