logo Breda

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

BREDA • 8 COFFEESHOPS

Breda heeft op dit moment 8 coffeeshops. Deze coffeeshops doen mee aan het landelijke wietexperiment. Met burgemeester Paul Depla als een van de bekendste bestuurlijke pleitbezorgers voor de regulering van de wietteelt, stond Breda dan ook vooraan om deel te willen nemen aan het wietexperiment. Breda heeft als grensgemeente sinds 2012 te maken met het Ingezetenencriterium waardoor buitenlanders niet in Bredase coffeeshops mogen worden toegelaten, dit zal gedurende het wietexperiment niet anders zijn. 

Met de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving van het experiment gesloten coffeeshopketen (ook wel wietexperiment) per 1 juli 2020, ging de voorbereidingsfase van start. De voorbereidingsfase bestaat uit de selectie en aanwijzing van telers. Ook de voorbereiding door telers, gemeenten, coffeeshophouders en toezichthouders, én de overgangsfase vallen hieronder. 


Partijen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600