logo Tilburg

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

TILBURG • 11 COFFEESHOPS

Tilburg heeft op dit moment nog 11 coffeeshops, al is de burgemeester voornemens om een daarvan te sluiten, maar daar loopt een procedure over. Tilburg is een van de geselecteerde gemeenten die mee doet aan het landelijke wietexperiment. In Tilburg geldt er een convenant waar onder voorwaarden veilige kleinschalige teelt voor eigen medicinaal gebruik wordt gedoogd.

Met de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving van het experiment gesloten coffeeshopketen (ook wel wietexperiment) per 1 juli 2020, ging de voorbereidingsfase van start. De voorbereidingsfase bestaat uit de selectie en aanwijzing van telers. Ook de voorbereiding door telers, gemeenten, coffeeshophouders en toezichthouders, én de overgangsfase vallen hieronder.


Partijen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600