logo Utrecht

Lokaal beleid

UTRECHT • 11 coffeeshops

Niet Amsterdam had de primeur, maar Utrecht. De eerste coffeeshop van Nederland was Sarasani  (1968) en Holly Hazenbosch de eerste coffeeshopondernemer.

Aan het begin van deze eeuw waren er 17 coffeeshops in de stad Utrecht te vinden. Vandaag de dag zijn er (nog maar) 11. De laatste en elfde coffeeshop werd in 2017 geopend. Desalniettemin was en is 17 het maximaal toegestane aantal coffeeshops.

De zinssnede “De experimenten op basis van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen worden voortgezet en uitgebreid met een grote stad.” in het Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (VVD, D66, CDA en CU) leidde tot hernieuwde discussie over deelname van Utrecht aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

 

Lokaal beleid

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600