Persbericht: Gezamenlijke ledental Nederlandse politieke partijen neemt in 2021 met 15 procent toe

Het ledental van de landelijke, in de Eerste en Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen is in 2021 met bijna 50.000 toegenomen tot bijna 371.000 – een groei van ruim 15%. Enerzijds kwam dat doordat er na de Tweede Kamerverkiezingen in maart vier partijen bij zijn gekomen. BBB, BIJ1, JA21 en Volt waren op 1 januari 2022 samen goed voor ruim 25.500 leden – zo’n 7% van het totale ledental, zo blijkt uit de jaarlijkse opgaven door de partijen van hun ledentallen aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (zie tabel 1).

Lees verder: Persbericht: Gezamenlijke ledental Nederlandse politieke partijen neemt in 2021 met 15 procent toe (24 februari 2022)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600