BIJ1

BIJ1

 

 

Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023

 

Verkiezingsprogramma 2023: Allemaal anders maar toch gelijkwaardig

VAN STRAFKETEN NAAR EEN EERLIJKE RECHTSSTAAT (pag. 102)

  • We decriminaliseren niet-gewelddadige delicten, zoals drugsdelicten.
  • Teelt, bezit en verkoop van softdrugs worden legaal, zodat de overheid meer zicht heeft op de kwaliteit van drugs. Invoering wordt gereguleerd. Monopolies op teelt van softdrugs door grote bedrijven worden bestreden.
  • Harddrugs worden legaal en door de overheid gereguleerd. Zo kan er beter geadviseerd worden over gebruik van drugs en kunnen mensen met
    drugsproblematiek eerder worden geholpen.

Website: BIJ1 - Spreek je uit beken kleur

VAN STRAFKETEN NAAR EEN EERLIJKE RECHTSSTAAT

  • Teelt, bezit en verkoop van softdrugs worden legaal, zodat de overheid meer zicht heeft op de kwaliteit van drugs. Invoering wordt gereguleerd. Monopolies op teelt van softdrugs door grote bedrijven worden bestreden.
  • Harddrugs worden legaal en door de overheid gereguleerd. Zo kan er beter geadviseerd worden over gebruik van drugs en kunnen mensen met drugsproblematiek eerder worden geholpen.

Bron: Veiligheid en justitie - BIJ1


Motie 24077 nr. 523 - BIJ1 stemde TEGEN 

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

 Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523

Motie 24077 nr. 526 - BIJ1 stemde TEGEN

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526 Motie 24077 nr. 527 - BIJ1 stemde TEGEN

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527

Tweede Kamerverkiezingen 2021

 

 

BIJ1

1 Zetel

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Programma 2021

"We decriminaliseren niet-gewelddadige delicten, zoals drugsdelicten. Teelt, bezit en verkoop van softdrugs worden legaal, zodat de overheid meer zicht heeft op de kwaliteit van drugs. Invoering wordt gereguleerd. Monopolies op teelt van softdrugs door grote bedrijven worden bestreden. Harddrugs worden legaal en door de overheid gereguleerd. Zo kan er beter geadviseerd worden over gebruik van drugs en kunnen mensen met drugsproblematiek eerder worden geholpen."

BIJ1 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600