Advies voor de Provinciale Staten Verkiezingen 15 maart - UNHCR Nederland

Vind jij het ook belangrijk dat mensen op de vlucht die alles achter moesten laten vanwege oorlog of vervolging in hun land, bescherming krijgen en mee kunnen doen in onze samenleving? Stem dan op een partij die onderstaande punten omarmt!

De afgelopen jaren hebben de provincies en gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van de opvang en integratie van asielzoekers en statushouders.

Opvang van Oekraïners

Eind vorig jaar zaten 88,000 vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang en vingen particulieren een deel van hen op. Veel Oekraïners vonden een betaalde baan en dankzij de enorme inspanning van gemeenten konden kinderen al snel naar school. Dit alles was mogelijk omdat Oekraïners een tijdelijke beschermingsstatus kregen en niet eerst de asielprocedure hoefden te doorlopen.

Overvolle opvang en huizentekort voor andere nationaliteiten

Tegelijkertijd kwam de opvang van asielzoekers uit andere landen en de huisvesting van statushouders in toenemende mate onder druk te staan. Deels door de verhoogde instroom in het tweede kwartaal van vorig jaar, deels omdat de opvang overvol was. Dit kwam onder meer omdat er bijna 20 duizend vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de opvang verbleven in afwachting van een huis.

Asielzoekers moeten te allen tijde humaan worden opgevangen ongeacht hun herkomst. Vluchtelingen moeten snel en volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Om dit mogelijk te maken, vinden wij dat alle betrokken partijen zich hard moeten maken voor de volgende punten:

Investeer in duurzame opvang en vermijd polarisering
Vorig jaar konden veel gemeenten niet aan hun taakstelling voldoen om statushouders te huisvesten. Door het gebrek aan sociale huurwoningen was de doorstroom vanuit asielzoekerscentra (AZC’s) laag, wat resulteerde in overvolle AZC’s. Het leidde er ook toe dat gemeenten ineens crisis noodopvang voor asielzoekers moesten organiseren, waarbij soms de opvang ondermaats was.

UNHCR en Vluchtelingenwerk Nederland hebben samen een voorstel geschreven waarin we oplossingen en ideeën aandragen om de opvang van asielzoekers in Nederland te verbeteren. De voorstellen zijn in het belang van asielzoekers, omwonenden en ketenpartners. We focussen op kleinschalige opvang in gemeenschappen in plaats van grootschalige opvang buiten gemeenschappen, en op participatie vanaf dag een. 

Hoewel vaak wordt gedacht dat statushouders worden voorgetrokken bij het aanwijzen van sociale huurwoningen en politici dit argument in verkiezingstijd soms naar voren brengen om te pleiten voor een lagere instroom, laten de cijfers een heel ander beeld zien.  Volgens de Adviesraad Migratie in het ongevraagde adviesEen huis voor statushouders; gingen tussen 2015 en 2021 jaarlijks circa 13 duizend woningen naar statushouders; of te wel maar 7 procent van het totaal vrijgekomen aanbod!

Lees verder: Advies voor de Provinciale Staten Verkiezingen 15 maart - UNHCR Nederland (2 maart 2023)

 

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600