CDA

CDA

 Tekst in uitvoering
Europees verkiezingsprogramma 
Lijst 3
 
Het Europees verkiezingsprogramma van het CDA bevat geen standpunt over cannabis. 
 
Wel standpunten over drugs
 
"We versterken de samenwerking tussen Nederlandse, Duitse en Belgische havens, zoals via de inmiddels gestarte Noordzeehavenaanpak, om de smokkel van drugs, met name cocaïne, tegen te gaan. Ook de drugssmokkel van en naar niet-Europese landen wordt harder aangepakt." (pag. 53)
 
Om toch een beeld te krijgen van de standpunten van deze politieke partij ten aanzien van cannabis bekijk hieronder (Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023) de standpunten van het CDA aan de hand van het verkiezingsprogramma "Recht doen". 
 
Daarnaast zou je onze stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 (nog eens) kunnen invullen om in detail te achterhalen welke partij het beste aansluit bij jouw eigen standpunten over cannabis (thuiskweek, medicijn, bezit legaal, mensenrecht). Bezoek Cannabis-Stemadvies.nl.
 
Europese fractie: EVP. 
 

Verkiezingsprogramma 
 

Top 10 CDA-prioriteiten

8. We maken een einde aan de naïeve benadering van drugs, drugshandel en ondermijnende criminaliteit. Regels en wetten worden gehandhaafd. Er komt een einde aan het gedoogbeleid van harddrugsbezit en voor coffeeshops komt er een hasjheffing. We investeren in kansen in de kwetsbaarste wijken om jongeren uit de handen van criminelen te houden. (pag. 9)

Onze CDA-plannen voor een duurzame leefomgeving

5.10 We verbeteren de waterkwaliteit door afspraken te maken met de industrie. Vervuiling door drugsdumping en medicijnresten pakken we strenger aan. Om de waterbeschikbaarheid op peil te houden moeten het grondwater- en drinkwatergebruik omlaag. Lokale samenwerking is daarbij essentieel, zoals het bedrijf dat zijn restwater beschikbaar stelt voor gebruik door de buurman (pag. 33) 

9. Veilige omgeving
Zware en ondermijnende criminaliteit zet onze rechtsstaat, het bestuur en de samenleving onder druk. De ongemakkelijke waarheid is dat de georganiseerde misdaad in hoog tempo verhardt en criminelen steeds jonger worden. Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel, waarin vergismoorden, afpersing en liquidaties op klaarlichte dag plaatsvinden. Criminelen hebben zich vanuit de grote steden verspreid over heel Nederland en zetten op het platteland hun criminele praktijken voort. De vermenging van boven- en onderwereld is zorgelijk. We mogen absoluut niet buigen voor de ondermijning van onze samenleving. (pag. 53)

Onze CDA-plannen voor een veilige omgeving

Aanpak georganiseerde misdaad en drugs

9.1 Regels en wetten worden gehandhaafd. Wanneer we dat niet doen, treedt normvervaging op en doen we afbreuk aan de gemeenschap die we samen willen zijn. Er komt een einde aan het gedoogbeleid van harddrugsbezit. We moeten af van de normalisering van drugs(gebruik) en willen de ‘gebruikershoeveelheden’ afschaffen. Gepakt worden met harddrugs levert in ieder geval een boete op. Geen pil wordt gedoogd, ook niet in de grotere steden. Door middel van drugspreventieplannen willen we de samenleving bewust maken van de zware criminaliteit die zich schuilhoudt achter elke gram harddrugs.

9.2 We handhaven het illegale karakter van softdrugs en willen de locaties waar coffeeshops gevestigd zijn, herzien. Omdat een joint voor een habbekrats te koop is, terwijl een pakje sigaretten zwaar belast wordt, voeren we naar Duits voorbeeld een hasj-heffing in. Van de opbrengst zetten we 100 miljoen euro in om drugsgebruik te ontmoedigen. (pag. 54)

Capaciteit van politie en justitie

We willen een eerlijkere verdeling van de capaciteit van politie, Openbaar Ministerie en de rechtspraak over heel Nederland. Met meer aandacht voor (grens)regio’s die een spil zijn in het internationale drugscircuit, zoals het lange grensgebied van Limburg. De capaciteit moet optimaal gericht zijn op het bestrijden van misdaden die de maatschappij ontwrichten. 

 

Uit de Media

CDA bindt de strijd aan tegen drugsbezit | Trouw (28 oktober 2023)

Ook ‘gebruikershoeveelheden’ harddrugs moeten beboet worden, vindt de nieuwe CDA-leider Henri Bontenbal. Hij vindt het hoge drugsgebruik een ‘uitwas van het liberalisme’.

Als het aan het CDA ligt, dan krijgt iedereen die harddrugs bij zich draagt een bekeuring. Nu knijpt de politie vaak nog een oogje dicht bij kleine ‘gebruikershoeveelheden’.

Aan dat gedoogbeleid moet volgens de nieuwe CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal een einde komen. “Het is raar dat drugs illegaal zijn, maar dat je wel nog een klein beetje mag gebruiken. Wij vinden dat als je drugs bij je hebt, je gewoon een boete moet betalen.” Wat Bontenbal betreft leidt zo’n bekeuring niet tot een aantekening op het strafblad.

De CDA’er maakt zich zorgen over het hoge drugsgebruik in Nederland, wat een aanjager is van zware criminaliteit. Het gebruik van cocaïne en andere harddrugs neemt toe. Uit rioolmetingen in Amsterdam blijkt dat daar in het weekend honderd lijntjes coke per duizend inwoners gesnoven worden. Ook Eindhoven en Utrecht staan in de Europese top. En recent bleek dat in Leeuwarden meer geblowd wordt dan in Amsterdam en evenveel gesnoven als in de hoofdstad. (...)

(...)Bontenbal wil ook meer restricties aan het gebruik van softdrugs als hasj en wiet. Het aantal coffeeshops moet omlaag, zeker in de buurt van scholen. Daarnaast vindt hij dat de overheid accijnzen moet heffen over softdrugs. "Met een heffing ontmoedig je het drugsgebruik ook". (red: accijns is alleen mogelijk als drugs op nationaal niveau gelegaliseerd is, leert de jurisprudentie). 

 

Hieronder het stemgedrag van het CDA bij 3 moties

Motie 24077 nr. 527 - CDA stemde voor

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

Motie 24077 nr. 523 - CDA stemde voor

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie 

Motie 24077 nr. 526 - CDA stemde voor

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

 

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

14 Zetels

verkiezingsprogramma 2021-2025

Voor een land dat we door willen geven 

"Standpunt veiligheid 

• Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.

• Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.

• Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

• Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd en meer in lijn gebracht met ons omringende landen."

 

Drugs (cda.nl)

"Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik."

Christen-Democratisch Appèl (CDA) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 24 077, nr. 511 - VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT, 22 februari 2023, Vastgesteld 17 maart 2023 (pag. 61) - Mevrouw Kuik (CDA): Ja, voorzitter, dank voor de beantwoording. We zitten hier met een groot probleem. Ik zit te zoeken waar nu dat stevige offensief is om de normalisatie die aan de gang is op het gebied van drugs en die in steden echt al voltooid is, tegen te gaan. Daarvoor moeten we wat mij betreft echt stevigere middelen inzetten. Dan kijk ik naar België. Gebruikers voelen dat dan in de portemonnee. Ik zou zeggen: laat die beboeting dan ook ingezet worden in het belang van de veiligheid, om te voorkomen dat kansarme jongeren in de netten van drugscriminelen worden getrokken. Zet die beboeting op deze manier in, in plaats van alleen maar te zeggen "foei", want daarmee komen we er niet.

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600