20 partijen doen mee aan de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni

De kiesraad maakte afgelopen 29 april bekend dat 20 partijen deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024. Er nemen in totaal 497 kandidaten deel.

De Kiesraad verklaarde de volgende kandidatenlijsten geldig. De nummering is als volgt:

 1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
 2. VVD
 3. CDA - Europese Volkspartij
 4. Forum voor Democratie
 5. D66
 6. Partij voor de Dieren
 7. 50PLUS
 8. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 9. JA21
 10. NL PLAN EU
 11. ChristenUnie
 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
 13. BBB
 14. Meer Directe Democratie
 15. SP (Socialistische Partij)
 16. vandeRegio
 17. Volt Nederland
 18. Belang Van Nederland (BVNL)
 19. NSC
 20. Piratenpartij - De Groenen

Ongeldige kandidatenlijst

De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijst van JEZUS LEEFT ongeldig. In de Kieswet is voorgeschreven dat politieke groeperingen voor de kandidaatstelling gebruik moeten maken van een bij ministeriële regeling vastgesteld model. In het door JEZUS LEEFT ingeleverde document ontbrak de rubriek met geboortedata van de kandidaten en ontbrak de handtekening van de inleveraar. De Kiesraad concludeert dat de lijst niet voldoet aan het voorgeschreven model en ongeldig moet worden verklaard. Dit verzuim is volgens de Kieswet geen ‘herstelbaar verzuim’. Dat betekent dat het niet mogelijk was om deze fout te corrigeren.

Lijstnummering

De Kiesraad heeft de geldige kandidatenlijsten genummerd. Partijen die bij de vorige Europees Parlementsverkiezing minimaal 1 zetel hebben behaald, krijgen een nummer op basis van het aantal stemmen bij de vorige verkiezing. De partij met het hoogste aantal stemmen krijgt nummer 1, enzovoorts. De Kiesraad heeft de overige lijstnummers toegewezen via een loting.

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600