logo Maastricht

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

MAASTRICHT • 14 COFFEESHOPS

Maastricht heeft op dit moment 14 coffeeshops. Maastricht is een van de geselecteerde gemeenten die mee doet aan het landelijke wietexperiment. Sinds 2012 heeft Maastricht als gemeente die grenst aan het buitenland te maken met het Ingezetenen criterium. Hierdoor hebben mensen die niet in Nederland wonen geen toegang tot coffeeshops in Maastricht. Dit zal ook niet veranderen gedurende het wietexperiment. 
logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600