GroenLinks PvdA

GroenLinks PvdA

Tweede Kamer Verkiezingen 22 november

 

Verkiezingsprogramma 2023: Samen voor een hoopvolle toekomst

Veiligheid is bestaanszekerheid. Veiligheid is nodig voor leefbaarheid


• Harde aanpak criminele organisaties. We pakken de criminele organisaties die zich bezighouden met drugscriminaliteit, mensenhandel en gedwongen prostitutie hard aan. Daarbij richten we ons op de topcriminelen die deze organisaties aansturen en de financiële stromen waar het ze om te doen is. Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, gemeenten en woningcorporaties werken daarvoor samen in een langjarige aanpak. We vergroten daarom de (financiële) kennis en slagkracht van opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. 

• Eenduidig drugsbeleid. Het gebruik en de verkoop van cannabis zijn nu legaal, maar de productie en distributie niet. Dit schizofrene beleid is een voedingsbodem voor criminaliteit en resulteert in geweld, overlast en corruptie. Daarom gaan we de kweek en handel van cannabisproducten legaliseren en reguleren. Gezondheid en veiligheid stellen we voorop in het drugsbeleid. Er komt daarom betere voorlichting met de nadruk op gezondheidsrisico’s. Als in januari het rapport van de Staatscommissie MDMA verschijnt, gaan we aan de slag met de aanbevelingen. 

 

 

Tweede Kamerverkiezingen 2021

 

GroenLinks (GL) + daaronder Partij van de Arbeid (PvdA)

8 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025  

Tijd voor nieuw realisme  

"16. We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s. Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping."

Drugs | GroenLinks

"Wij willen:

  • Teelt en handel van softdrugs legaliseren;
  • XTC en paddo’s legaliseren;
  • Meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren.

De huidige drugsbestrijding kost veel tijd, geld en mankracht. De politie kan zich veel beter richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme. Het overmatig en verkeerd gebruik van alcohol, tabak en drugs wil GroenLinks ontmoedigen, onder meer door meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren. Zo ontstaat bewustzijn. Bovendien willen we reclame voor verslavende middelen uitbannen.

GroenLinks vindt het goed dat het kabinet Rutte III experimenten toestaat met de legale productie en verkoop van wiet. Om de experimenten tot een succes te maken, moeten gemeenten, coffeeshophouders én consumenten nauw betrokken worden. Daarvan is nu geen sprake.

TEELT EN HANDEL VAN SOFTDRUGS LEGALISEREN

We willen teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie. Verkopers van softdrugs moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

XTC EN PADDO’S LEGALISEREN

Drugs zoals XTC en paddo’s moeten worden gelegaliseerd. Politiecapaciteit moet niet worden ingezet tegen eindgebruikers. Mensen die deze drugs gebruiken moeten weten wat zij innemen. Daarom wil GroenLinks het mogelijk maken drugs te testen bij grootschalige evenementen zoals technofeesten.

OVERIGE HARDDRUGS

Overige harddrugs moeten verboden blijven. Wel wil GroenLinks een andere aanpak van de problemen die gevolg zijn van het gebruik van deze harddrugs. Voor harddrugsverslaafden moeten in alle grote steden kleinschalige gebruikersruimten komen. Zo wordt de overlast op straat verminderd. In een aantal steden wordt heroïne op medisch voorschrift verstrekt onder strikte voorwaarden. GroenLinks wil dit uitbreiden, gecombineerd met psychosociale zorg. Dit werkt beter dan afkicken onder dwang."

GroenLinks (GL) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

_

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600