JA21

JA21

 

Verkiezingsprogramma
 

Veiligheid & Justitie

Georganiseerde misdaad, ondermijning en drugsbeleid

Het Nederlandse gedoogbeleid is anno 2023 over de uiterste houdbaarheidsdatum heen. Dat een in de praktijk toegestane branche er in theorie een strafbare bedrijfsvoering op nahoudt en handhavingscapaciteit opslokt, is lastig uit te leggen. Tegelijkertijd wordt georganiseerde misdaad er niet mee voorkomen. Het is daarom tijd voor een realistisch drugsbeleid dat gebaseerd is op de werkelijkheid van de straat in plaats van de tekentafel.

De lijn van JA21 laat zich kernachtig samenvatten: softer voor soft en harder voor hard. Wij willen toewerken naar een verstandige, stapsgewijze legalisering van softdrugs. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat de versoepeling van het Nederlandse softdrugsbeleid leidt tot een aanzuigende werking op drugstoeristen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de inwoners van onze grote steden en de grensregio’s. De legalisering van softdrugs moet daarom hand in hand gaan met het beperken van toegang tot coffeeshops voor niet-Nederlanders. De legalisering van softdrugs moet gezien worden als het vertalen van de dagelijkse praktijk in wetgeving. Niet als romantisering van softdrugs of als signaal dat het gebruik ervan onschuldig is. Gerichte voorlichting over de potentieel schadelijke gevolgen van softdrugs, bijvoorbeeld op de psychische gesteldheid en school- en studieprestaties, is daarom essentieel.

Tegenover een soepeler softdrugsbeleid dient wat JA21 betreft een hardere lijn ten opzicht van harddrugs te staan. Nederland heeft zich ontwikkeld tot Europees epicentrum van de harddrugscriminaliteit en dreigt af te glijden tot een narcostaat. Nederland bekleedt al jarenlang de koppositie als het gaat om de productie en   export in synthetische drugs zoals xtc. Het nietsontziende gevaar dat uitgaat van de georganiseerde misdaad, in het bijzonder de Mocromaffia met haar cocaïne-imperium, houdt de samenleving in zijn greep. Veelal allochtone jongeren zwichten steeds makkelijker voor de verleidingen van het criminele geld, waardoor een hele generatie in onze grote steden de onderwereld in gezogen dreigt te worden. Woonwijken zijn steeds vaker het toneel van nachtelijke explosies en schietpartijen en winkelstraten dienen steeds vaker vooral als witwasstraat voor crimineel geld. Steeds openlijker vreet de ondermijnende criminaliteit de fundamenten onder onze rechtstaat vandaan. JA21 pleit voor een keihard offensief tegen harddrugscriminaliteit. Hierbij moet niet alleen werk worden gemaakt van het fors opschalen van de capaciteit bij de politie, de Marechaussee en het Openbaar Ministerie, maar ook van het tegengaan van de normalisering van harddrugsgebruik. (p.38-39)

 

Hieronder het stremgedrag van JA21 bij drie moties

Motie 24077 nr. 527 - JA21 stemde voor 

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527

Motie 24077 nr. 523 - JA21 stemde voor

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523 

Motie 24077 nr. 526 - JA21 stemde VOOR

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526 

 

 

 

JA21

3 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Het juiste antwoord

Geen woord over softdrugs, cannabis, coffeeshops of regulering in het verkiezingsprogramma van JA21. Wel de volgende retoriek (van de van FvD afgesplitste nieuwe politieke partij): 

"De georganiseerde criminaliteit, zoals drugs-, wapen-, vrouwenhandel, mensensmokkel, fraude en witwassen, ondermijnt en ontwricht de Nederlandse samenleving.

Nederland is het wereldwijde doorgeefluik van harddrugs zoals cocaïne, en daarnaast de grootste producent en exporteur ter wereld van synthetische drugs.

JA21 wil dan ook actief inzetten op ‘patsercontroles’, het opsporen, controleren en innemen van onverklaarbare luxegoederen zoals dure auto’s, merkkleding en sierraden, en ‘naming and shaming’."

JA21 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600