BVNL

BVNL

 

Verkiezingsprogramma  
 

Verkiezingsprogramma BVNL 2023 bevat geen drugsparagraaf.

Op de BVNL website staat onder C bij standpunten over coffeeshops: 

"Coffeeshops zitten al decennialang in een vreemde spagaat. Softdrugs verkopen mag, softdrugs inkopen of telen mag niet. Hierdoor zijn coffeeshophouders overgeleverd aan het criminele circuit. BVNL vindt dat alle coffeeshops in Nederland legaal moeten kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest. Regulering van de productie en verkoop met behulp van een stelsel van vergunningen met controles haalt de coffeeshops uit de gedoogzone en neemt het criminele circuit de wind uit de zeilen. Hiernaast wordt het justitieel apparaat ontlast van de vele softdrugs-gerelateerde vergrijpen die het systeem verstoppen".

Via de zoekfunctie op website van BVNL staat ook:

'BVNL onderschrijft de noodzaak om het witwassen van grote criminele geldstromen van met name de professionele drugshandel en de financiering van terroristische activiteiten tegen te gaan. Echter, is de Wwft uitgegroeid tot een bureaucratisch monster: Kleine zelfstandigen zoals sekswerkers, coffeeshophouders en garagehouders hebben de grootste moeite een bankrekening te openen'.

 

Hieronder het stemgedrag van BVNL bij drie moties

Motie 24077 nr. 527 - BVNL stemde tegen 

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527 

 

Motie 24077 nr. 523 - BVNL stemde tegen

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

 

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523

 

Motie 24077 nr. 526 - BVNL stemde tegen

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

 

Groep Van Haga

3 Zetels

BVNL - Voor een realistisch Nederland

Standpunten

"Nadruk op zelfredzaamheid in plaats van afhankelijkheid van de overheid."

"Belang van Nederland wil ervoor zorgen dat Nederland een fijn land blijft om in te leven." 

Standpunten - BVNL

 
 
 
 

Groep Van Haga | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600