Amsterdammers kunnen uit veel partijen kiezen, maar "veel hebben geen schijn van kans"

Maar liefst 26 partijen staan er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart op het stembiljet. Amsterdammers hebben dus veel keuze; uit de traditionele partijen maar ook enkele nieuwkomers. Politicoloog André Krouwel ziet slechts vijftien of zestien partijen echt kans maken op zetels. "Voor stemmers wordt het een ingewikkelde keuze, maar je vaak ziet dat er veel partijen meedoen die geen schijn van kans maken."

Vandaag is de kieslijst én de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand officieel vastgesteld. Er waren 27 partijen aangemeld, maar de Partij van de Dialoog, mag niet meedoen. De ondersteuningsverklaringen waren niet compleet en ook was de waarborgsom niet betaald. 

Naast dat die partij niet mee mag doen, hadden ook vier individuele kandidaten hun zaakjes niet op orde. Zo is bij de Feestpartij, van de voormalig lachgaskoning Deniz Uresin, de bekende Johan Vlemmix geschrapt. Hij had onder meer geen verklaring ingeleverd waaruit blijkt dat hij, indien verkozen, verhuist naar Amsterdam.

Amsterdammers kunnen uit veel partijen kiezen, maar "veel hebben geen schijn van kans" - AT5 (4 februari 2022)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600