logo Eindhoven

Lokaal beleid

EINDHOVEN

De coffeeshops in Eindhoven, en dientengevolge ook hun klanten uit stad en ommeland, hebben het afgelopen decennium erg moeilijk gehad. Ze hebben geleden onder de doctrine van Opstelten, toenmalig minister van Justitie en Veiligheid voor de VVD. Opstelten voerde in de 3 zuidelijke provincies het zogenaamde B- en I-criterium in. Beide criteria zijn beter bekend als “de Wietpas”.

B-criterium: de coffeeshop moest een besloten club worden, dus een club waar alleen leden worden toegelaten (besloten-clubcriterium, B-criterium). De coffeeshopexploitant moest een controleerbare ledenlijst bijhouden. Het aantal leden van een coffeeshop werd tot 2000 beperkt, al was een ander maximumaantal leden met het ministerie bespreekbaar. Ingevoerd per 1 mei 2012 en afgeschaft op 19 november 2012.

I-criterium: De toegang tot de coffeeshop was/is alleen voor personen die in Nederland wonen (ingezetenencriterium, I-criterium) en meerderjarig is; dit wordt aangetoond door middel van een uittreksel van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de woonplaats en een geldig identiteitsbewijs. Er kwam een proefperiode van 15 juli 2015 tot 15 januari 2016, waarin het I-criterium niet werd gehandhaafd. Op 16 januari 2016 werd de opschorting handhaving I-criterium met een jaar verlengd tot 14 januari 2017. Heden ten dage is dit nog steeds zo: geen I-criterium in de dagelijkse coffeeshoppraktijk.

Het aantal coffeeshops in Eindhoven mag in de komende jaren groeien van twaalf naar vijftien. Dat staat in het nieuwe coffeeshopbeleid van de gemeente. Helaas moeten we daar nog even op wachten, sterker van de 12 shops zin er maar 10 geopend. 2 coffeeshops zijn voorlopig gesloten vanwege "een te grote handelsvoorraad softdrugs".

 

Lokaal beleid

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600