logo Leeuwarden

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

LEEUWARDEN • 12 coffeeshops

Leeuwarden kende eind negentiger jaren van de vorige eeuw op het hoogtepunt meer dan 20 verkooppunten van cannabis. Onder deze verkooppunten bevonden zich "klassieke" coffeeshops, een platenwinkeltje en zogenaamde "huiskamers". Een deel van personen betrokken bij deze verkooppunten was afkomstig uit de scene van het in Leeuwarden vermaarde jongerencentrum Hippo.

Vanaf 1997 kent Leeuwarden officieel een coffeeshopbeleid: In eerste instantie zonder een maximum aantal shops (dat werd overgelaten aan de markt), later een aantal van 12 coffeeshops plus 2 coffeeshops in een uitsterfsituatie en heden ten dage 12 coffeeshops. Vestigingseisen werden vastgesteld (shops binnen de grachtenring en op Het Vliet), toen verscherpt (alleen binnen de grachten) en daarna weer verruimd (binnen de grachten of op Het Vliet of in het Stationskwartier). Het I-criterium werd ingevoerd, maar wordt bestuurlijk niet gehandhaafd. Ooit was er geen afstandseis tot voortgezet onderwijs en mbo, toen een officieuze van 250 meter, toen officieel 250 meter (gevolg 2 verhuizingen) en daarna 100 meter officieel.

#cannabisvriendelijk - Welke partijen zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen? In Uitgelicht - Leeuwarden geven we een aan de hand van (cannabis-)items uit de verkiezingsprogramma's enkele stemadviezen. Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.

Partijen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600