Welke partij past bij mij? Daar kom je snel achter als je de stemhulp invult.

Onderzoekers van het onafhankelijke bureau Citisens spitten de verkiezingsprogramma's door. De kandidaatpartijen lieten weten wat ze belangrijk vonden en in een gezamenlijke bijeenkomst (de stellingenconferentie) stemden alle partijen met elkaar af wélke stellingen in de stemhulp moesten komen. De stemhulp zélf is dus ook heel democratisch tot stand gekomen

Met deze stemhulp ontdek je snel en heel gemakkelijk van welke kandidaatpartij de ideeën het meest overeenkomen met die van jou. Je geeft antwoord op de stellingen door de knop op de schuifbalk te verplaatsen.

En als de uitkomst je verrast - dat komt vaker voor -, ga dan stapjes terug en verplaats de antwoord-schuiver een beetje. Zo ontdek je, vooral voor jezelf, hoe je over de kwesties denkt.