logo Amsterdam

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

AMSTERDAM • 166 coffeeshops

Amsterdam had in de negentiger jaren meer dan 500 coffeeshops. In 2007 werden coffeeshopondernemers aangaande het schenken van alcohol voor de keuze gesteld om een coffeeshop met louter verkoop van cannabis te blijven of een cafe te worden om alleen nog alcohol te verstrekken. In 2017 werden met het Wallen ‘opschonings’ Project 1012 in totaal 48 coffeeshops gesloten, waaronder een klein aantal die werden verplaatst. Met bovendien het aanwenden van het afstandscriterium tot scholen (250 meter) werden steeds meer coffeeshops gesloten, waaronder de oudste coffeeshop van Amsterdam: Mellow Yellow 

Momenteel heeft Amsterdam 166 coffeeshops. Deze worden (na de corona-pandemie) nu geconfronteerd met nieuwe beleidsvoornemens van de burgemeester, zoals de aanpak van grote coffeeshop-ketens, maar vooral de dreiging van het Ingezeten criterium. Dit als instrument om het toerisme te beteugelen en buitenlandse bezoekers uit coffeeshops te weren, met alle gevolgen voor de straathandel. Het hete hangijzer van het buitenlander-verbod zal de komende periode ongetwijfeld op de politieke agenda blijven staan.
logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600