GroenLinks PvdA

GroenLinks PvdA

Europees verkiezingsprogramma 2024: STERKER MET ELKAAR - VOOR EEN HOOPVOLLE TOEKOMST IN EEN GROEN EN SOCIAAL EUROPA

Lijst 1

Het Europees verkiezingsprogramma van GroenLinks/PvdA bevat geen standpunt over cannabis of drugs.

Om toch een beeld te krijgen van de standpunten van deze politieke partij ten aanzien van cannabis bekijk hieronder (Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023) de standpunten van GroenLinks/PvdA aan de hand van het verkiezingsprogramma "Samen voor een hoopvolle toekomst".
 
Daarnaast zou je onze stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 (nog eens) kunnen invullen om in detail te achterhalen welke partij het beste aansluit bij jouw eigen standpunten over cannabis (thuiskweek, medicijn, bezit legaal, mensenrecht). Bezoek Cannabis-Stemadvies.nl.
 

Europese fracties: Groenen/EVA (Groenlinks) en Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (PvdA)

 

Verkiezingsprogramma 
 
    1. 5 Veiligheid is bestaanszekerheid

Veiligheid is nodig voor leefbaarheid

• Harde aanpak criminele organisaties. We pakken de criminele organisaties die zich bezighouden met drugscriminaliteit, mensenhandel en gedwongen prostitutie hard aan. Daarbij richten we ons op de topcriminelen die deze organisaties aansturen en de financiële stromen waar het ze om te doen is. Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD, gemeenten en woningcorporaties werken daarvoor samen in een langjarige aanpak. We vergroten daarom de (financiële) kennis en slagkracht van opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. (pag. 73)

• Eenduidig drugsbeleid. We legaliseren softdrugs en drugs zoals MDMA, paddo’s en andere middelen met aantoonbaar weinig risico. Regulering, legalisering en verantwoorde recreatie is niet voor niets ook wereldwijd de trend. We houden de huidige categorisering in soft -en harddrugs tegen het licht. Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke drugs en wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping ( pag. 74)

 

Hieronder het stemgedrag van GroenLinks en PvdA bij drie moties

Motie 24077 nr. 527 - GroenLinks en PvdA stemden tegen 

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527

 

Motie 24077 nr. 523 - GroenLinks en PvdA stemden tegen

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523 

Motie 24077 nr. 526 - GroenLinks en PvdA stemden TEGEN

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526   

 

GroenLinks (GL) + daaronder Partij van de Arbeid (PvdA)

8 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025  

Tijd voor nieuw realisme  

"16. We legaliseren softdrugs en drugs zoals xtc en paddo’s. Tegelijkertijd zorgen we voor betere voorlichting over drugs, net als over roken en alcohol. Door legalisering ondermijnen we het verdienmodel van de georganiseerde misdaad, beperken we slachtoffers door foute drugs, pakken we brandgevaarlijke wietplantages aan en beperken we de milieuschade van afvaldumping."

Drugs | GroenLinks

"Wij willen:

  • Teelt en handel van softdrugs legaliseren;
  • XTC en paddo’s legaliseren;
  • Meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren.

De huidige drugsbestrijding kost veel tijd, geld en mankracht. De politie kan zich veel beter richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme. Het overmatig en verkeerd gebruik van alcohol, tabak en drugs wil GroenLinks ontmoedigen, onder meer door meer en betere voorlichting voor ouders en jongeren. Zo ontstaat bewustzijn. Bovendien willen we reclame voor verslavende middelen uitbannen.

GroenLinks vindt het goed dat het kabinet Rutte III experimenten toestaat met de legale productie en verkoop van wiet. Om de experimenten tot een succes te maken, moeten gemeenten, coffeeshophouders én consumenten nauw betrokken worden. Daarvan is nu geen sprake.

TEELT EN HANDEL VAN SOFTDRUGS LEGALISEREN

We willen teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie. Verkopers van softdrugs moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

XTC EN PADDO’S LEGALISEREN

Drugs zoals XTC en paddo’s moeten worden gelegaliseerd. Politiecapaciteit moet niet worden ingezet tegen eindgebruikers. Mensen die deze drugs gebruiken moeten weten wat zij innemen. Daarom wil GroenLinks het mogelijk maken drugs te testen bij grootschalige evenementen zoals technofeesten.

OVERIGE HARDDRUGS

Overige harddrugs moeten verboden blijven. Wel wil GroenLinks een andere aanpak van de problemen die gevolg zijn van het gebruik van deze harddrugs. Voor harddrugsverslaafden moeten in alle grote steden kleinschalige gebruikersruimten komen. Zo wordt de overlast op straat verminderd. In een aantal steden wordt heroïne op medisch voorschrift verstrekt onder strikte voorwaarden. GroenLinks wil dit uitbreiden, gecombineerd met psychosociale zorg. Dit werkt beter dan afkicken onder dwang."

GroenLinks (GL) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

_

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600