Cijfers wijzen uit: geen abnormale leegloop van Tweede Kamer

'Het lijkt alsof de Tweede Kamer leegloopt, maar uit cijfers van vertrekkers bij de laatste zeven Kamerverkiezingen blijkt dat er niet ongewoon veel volksvertegenwoordigers stoppen.

Met het vertrek van Lilian Helder van de PVV vrijdag, hebben sinds de val van het kabinet 15 van de 150 Kamerleden aangegeven niet terug te keren na de verkiezingen van 22 november. Bij de zeven Kamerverkiezingen tussen 2002 en 2021 stelden tussen de 28 en 45 Kamerleden zich niet herkiesbaar, blijkt uit cijfers van Parlement.com.

Bij de laatste zeven Kamerverkiezingen stelden gemiddeld 37 van de 150 Kamerleden zich niet herkiesbaar. De verkiezingen van 2003 en 2010 kenden met 28 Kamerleden het kleinste aantal vertrekkers, in 2021 gingen de meeste Kamerleden weg, namelijk 45.

Dan zijn er nog de Kamerleden die zich wel herkiesbaar hadden gesteld, maar vanwege de verkiezingsuitslag niet werden herkozen. Dat waren er de laatste zeven verkiezingen gemiddeld zeventien per verkiezing, met een uitschieter van 45 bij de verkiezingen in 2002'.

Bron: Trouw 28-07-2023

Verkiezingsnieuws

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600