Overzicht uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Overzicht uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ben je benieuwd naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen? Hieronder vind je een overzicht van alle officiële uitslagen, per gemeente. De gemeenten publiceren de uitslagen in de loop van donderdag 17 maart. In gemeenten waar centraal wordt geteld, is dat donderdagavond of in de loop van vrijdag 18 maart. 

Je vindt op de websites van de gemeenten de volgende documenten:

  • Uitslagen van alle stembureaus per gemeente – vastgelegd in processen-verbaal (N10, K-1, en K-2).
  • Totaaluitslagen per gemeente  - vastgelegd in een opgave van de burgemeester (N11).
  • Tellingsbestanden per gemeente met alle door OSV2020 gegenereerde uitslagen op stembureau- en kandidaatsniveau  - vastgelegd in een CSV-bestand.
  • Eventuele verslagen van waarnemers van de zitting van stembureaus met een beperkte toegang (model D).

De officiële uitslag wordt op 21 maart om 10.00 uur vastgesteld door het gemeentelijk centraal stembureau, in een openbare zitting.

Lees verder: Overzicht uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022 | Verkiezingen | Kiesraad.nl (21 maart 2022)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600