Meer Directe Democratie

Meer Directe Democratie

 Meer Directe Democratie heeft geen partijprogramma schrijven ze op hun website.

Lijst 14

Wel staat Simone van Breda, woordvoerder van de coffeeshopbond BCD op de lijst.

Onderstaand is de reactie van Meer Directe Democratie op onze vier stellingen.

STELLING 1: Elke inwoner van de EU moet voor persoonlijke consumptie een beperkt aantal cannabisplanten kunnen kweken zonder angst voor vervolging.

Ik ondersteun deze stelling volledig. Het toestaan van persoonlijke teelt van een beperkt aantal cannabisplanten is een fundamenteel consumentenrecht. Dit geeft mensen met een kleinere portemonnee de mogelijkheid om hun eigen cannabis te kweken, zonder afhankelijk te zijn van coffeeshops. Hierdoor vermindert de druk op justitiële systemen, omdat het decriminaliseren van kleine overtredingen leidt tot minder arrestaties en rechtszaken of uit huiszettingen. Dit stelt de politie en justitie in staat om zich te concentreren op ernstigere misdrijven, wat bijdraagt aan een efficiëntere en effectievere handhaving van de wet. Het is een verstandige stap richting een meer humane en rationele benadering van cannabisgebruik.

STELLING 2: De Europese Commissie moet lidstaten die cannabis willen reguleren, zoals Duitsland, daar zelf over laten beslissen.

Ik ben het hier mee eens. De soevereiniteit van lidstaten moet gerespecteerd worden, vooral wanneer het gaat om de regulering van cannabis. Lidstaten kennen hun eigen context het beste en moeten de vrijheid hebben om hun beleid aan te passen aan hun unieke sociale en culturele behoeften. Dit respect voor subsidiariteit kan tevens innovatie en het delen van best practices binnen de EU bevorderen. 

STELLING 3: Coffeeshops zijn een essentiële voorziening en Nederland moet garanderen dat zij kunnen blijven bestaan, ongeacht bestaande of toekomstige EU regelgeving.

Coffeeshops zijn cruciaal voor een gereguleerde en veilige toegang tot cannabis. Ze bieden transparantie en kwaliteitscontrole, verminderen criminaliteit, en zorgen voor een scheiding tussen soft- en harddrugsmarkten. Daarnaast dragen ze bij aan het handhaven van de openbare orde. Na 50 jaar ervaring met het Nederlandse coffeeshopmodel hebben we een bewezen verkoopmodel dat werkt. Nederland moet een leidende rol spelen door deze ervaring in te brengen en te laten zien dat de coffeeshop een plaats heeft verdiend in de keten.

STELLING 4: Het testen op cannabis in het verkeer moet op de schop, want nu worden te veel verkeersdeelnemers zwaar gestraft voor rijden onder invloed, terwijl ze al lang niet meer onder invloed van cannabis waren.

Ik ben het eens met deze stelling. De huidige speekseltest wordt gebruikt als voorselectiemiddel. Als je positief test, volgt een bloedtest die als wettig bewijsmiddel geldt. Het probleem zit in de lange periode waarin THC in speeksel en vooral in bloed kan worden aangetoond. Dit leidt ertoe dat verkeersdeelnemers zwaar gestraft worden voor rijden onder invloed, terwijl ze al lang niet meer onder invloed zijn. Dit is onrechtvaardig. We moeten investeren in nauwkeurigere, wetenschappelijk onderbouwde testen die daadwerkelijk meten of iemand op dat moment onder invloed is tijdens het rijden. Dit zal zorgen voor een eerlijker systeem en beter de verkeersveiligheid waarborgen.

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600