Welke provinciale politici lijken het meest op ons? Test het zelf

Nederland gaat op 15 maart weer naar de stembus, dit keer voor de Statenverkiezingen. Onvermijdelijk komt dan weer het moment waarop je moet bedenken of je gaat stemmen en zo ja op welke partij? En nog lastiger: op wie dan?

Zo lang het maar om de landelijke politiek gaat, weten veel mensen het wel. Het zijn de verkiezingen die zich in de hoogste opkomst mogen verheugen. Meestal komen we in Nederland zo rond 80 procent uit.

Voor de regionale en de plaatselijke politiek zíjn veel kiezers, ook al worden daar behoorlijk concrete zaken besloten die hen vaak direct aangaan, minder te porren. De reden is daarbij vaak niet dat ze het niet belangrijk vinden wat er in de provincie en hun gemeente gebeurt, maar veel meer dat ze de mensen die er de politiek bedrijven vaak helemaal niet of nauwelijks kennen. En vervolgens al helemaal niet weten waarvoor zij staan.

Afstand tot de politiek

De afstand die kiezers tot de politiek voelen, is op dit moment, zo laten onderzoeken steeds weer zien, groter dan ooit. En lijkt bijna niet te overbruggen. In een poging de voorbereiding van iedereen die wil gaan stemmen op een andere manier aan te vliegen, hebben Het Kieskompas en Hart van Nederland de handen ineengeslagen en Het KiesHart ontwikkeld.

Bij deze ‘Die lijkt op mij’-test word je niet gekoppeld aan een politieke partij, maar aan een verkiesbare volksvertegenwoordiger, op basis van tien persoonlijkheidsdimensies. Aan de hand van de dimensies wordt gekeken naar overeenkomsten tussen kiezers en volksvertegenwoordigers, waarna persoonlijke matches met maximaal drie politici volgen. De uitkomst van Het KiesHart is geen stemadvies, maar laat zien dat volksvertegenwoordigers, los van hun politieke standpunten, als mens wel op ons kunnen lijken. (...)

Lees verder: Welke provinciale politici lijken het meest op ons? Test het zelf - Weer.nl (23 februari 2023)

Verkiezingsnieuws

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600