PVV

PVV

 

 

Tweede Kamerveriezingen 22 november

 

Verkiezingsprogramma 2023: Nederlanders weer op 1

 

De drugscriminaliteit wordt keihard aangepakt. Zo gaan wij dealers die drugs aan minderjarigen verkopen twee keer zo zwaar straffen.

Onder de PVV wordt Nederland weer een land waar de overheid er vooral is voor het slachtoffer en niet voor de dader. Het veiligheidsroer moet om. Wij gaan Nederland terugveroveren op de misdaad, stad voor stad en dorp voor dorp.

 

Tweede Kamer Verkiezingen 2021

 

Partij voor de Vrijheid (PVV)

17 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Het gaat om u 

"De krantenbezorger wordt soms letterlijk van de weg gedrukt door de drugskoerier.

De PVV wil een zerotolerancebeleid waarbij criminelen worden opgepakt en langdurig in de cel worden gezet.

Harde aanpak drugscriminaliteit."

Partij voor de Vrijheid (PVV) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Citaten uit de Tweede Kamer 2021- 2025

VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT  Bestrijding georganiseerde criminaliteit | Tweede Kamer der Staten-Generaal

(Vastgesteld 14 februari 2022)

Mevrouw Helder (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ik begin met een citaat: "Harddrugs zijn het vergif van onze samenleving. Dat betekent dus ook dat wij ons moeten realiseren dat iedereen die harddrugs gebruikt medeverantwoordelijk is voor de ellende die over ons land wordt uitgestort, en dat de drugshandelaren, de Taghi's van deze wereld, de mocromaffia, de Nederlandse maffia of wie dan ook in drugs handelt, alleen maar kunnen bestaan bij de gratie van de gebruikers. De overheid heeft de taak om de gebruikers van harddrugs keihard aan te pakken." Aldus de minister-president in antwoord op een vraag van de PVV tijdens de laatste Politieke Beschouwingen. De vraag aan de nieuwe minister is: waar blijven de maatregelen?

Voorzitter. Ik weet dat er twee redenen zijn waarom het bezit van een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik niet wordt vervolgd. Ten eerste moeten de gebruikers van drugs zich veilig voelen om hulp te zoeken. Ten tweede is het qua capaciteit van politie en Openbaar Ministerie ondoenlijk om gebruikers met dergelijke kleine hoeveelheden te vervolgen.

Voorzitter. De eerste reden is niet doorslaggevend. Het Openbaar Ministerie kan er altijd voor kiezen om in een individueel geval niet te vervolgen. De tweede reden is met veel geld en een lange adem -- dat geef ik meteen toe -- ook te tackelen. Als we van de georganiseerde criminaliteit af willen, moeten we drugsgebruik en -bezit niet normaliseren, maar keihard aanpakken. Dat vindt zowat iedereen hier, dus aan de slag, zou ik zeggen. Dat werkt uiteindelijk beter dan oeverloos blijven investeren in zwakke wijken en preventiemaatregelen. En kap met dat wietexperiment. Graag een toezegging van de minister.

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600