PVV

PVV

 

 

Verkiezingsprogramma
 
-De drugscriminaliteit wordt keihard aangepakt. Zo gaan wij dealers die drugs aan minderjarigen verkopen twee keer zo zwaar straffen.

-Onder de PVV wordt Nederland weer een land waar de overheid er vooral is voor het slachtoffer en niet voor de dader. Het veiligheidsroer moet om. Wij gaan Nederland terugveroveren op de misdaad, stad voor stad en dorp voor dorp.

 

Standpunt drugs via website 

PVV’er Raymond de Roon heeft in het grote drugsdebat van ten overstaan van 3 ministers en alle partijen in de Tweede Kamer gehakt gemaakt van het gedoogbeleid m.b.t. softdrugs van de afgelopen jaren. 

De Roon pleitte o.a. voor invoering van minimumstraffen en verhoging van maximumstraffen voor drugsdelicten. Levenslange ontzegging van het verblijf in Nederland voor buitenlandse drugscriminelen. Opheffing van het onderscheid tussen hard- en softdrugs voor zover het productie, handel en in- en uitvoer betreft. Een aangifteplicht voor scholen bij constatering van drugs in de school.

"Dertig jaar gedoogbeleid. Wat heeft dat voor ons land betekend?

  1. de jeugd opgegroeid met het idee dat softdrugsgebruik niet zo’n probleem is, want de overheid treedt er niet tegen op;
  2. ouders hebben in vrees kunnen leven met de gedachte dat hun kinderen dankzij dat gedoogbeleid gemakkelijk met drugs in aanraking konden komen en in grote getale ook kwamen;
  3. de gedoogde verkoop van softdrugs heeft zich als een tumor over heel ons land kunnen uitzaaien;
  4. hetzelfde geldt voor de teelt van wiet (sinds 2004 20.000 plantages van grootschalige, criminele kwekers opgerold);
  5. hetzelfde geldt voor growshops en hennepbeurzen;
  6. ons land heeft als een magneet gewerkt op drugsgebruikers uit de hele wereld met alle overlast en ellende van dien.

En ook de overheid is gecorrumpeerd door het gedoogbeleid: in Terneuzen plaatste de gemeente bewegwijzering naar de drugsverkooppunten en de minister van Justitie vond het niet nodig om daar wat tegen te doen; uit illegale kwekerijen in beslag genomen groeilampen werden door de Dienst der Domeinen vrolijk weer verkocht, zodat er weer nieuwe wietkwekerijen konden worden gestart. En de minister van Financiën vond het niet nodig om daar wat tegen te doen; een hele generatie opsporingsambtenaren is besmet met het idee dat bestrijding van softdrugs, ook bestrijding van de handel daarin, weinig of geen prioriteit behoeft; ook vrijwel niet opgetreden tegen drugsgebruik i.c.m. het wegverkeer. De ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie, vonden het niet nodig om daar veel werk van te maken.

Wat begonnen is als het gedogen van softdrugsgebruik door jongeren in een jeugdhonk onder toezicht van “jeugdleiders” in Enschede, is volstrekt ontaard. Het heeft geleid tot een explosie van criminaliteit. Gedoogbeleid softdrugs is een ellende gebleken. 

Mijn fractie heeft geen wetenschappelijk onderzoek naar het gedoogbeleid nodig om deze conclusie te trekken. Deze conclusie is evident.
Feiten van algemene bekendheid, behoeven geen bewijs. Laten we dat gedoogbeleid failliet verklaren en niet proberen het te “verbeteren”. Het gedoogbeleid heeft zich tot nog toe niet kunnen bewijzen. Ook voor dat “verbeteren” ervan is er al lang de kans geweest. Nu is het genoeg."

 

Hieronder het stemgedrag van PVV bij 3 moties

Motie 24077 nr. 527 - PVV stemde voor 

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527 
 

Motie 24077 nr. 523 - PVV stemde voor 

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

 Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527

 

Motie 24077 nr. 526 - PVV stemde VOOR

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527

 

 

 

Partij voor de Vrijheid (PVV)

17 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025 

Het gaat om u 

"De krantenbezorger wordt soms letterlijk van de weg gedrukt door de drugskoerier.

De PVV wil een zerotolerancebeleid waarbij criminelen worden opgepakt en langdurig in de cel worden gezet.

Harde aanpak drugscriminaliteit."

Partij voor de Vrijheid (PVV) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Citaten uit de Tweede Kamer 2021- 2025

VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT  Bestrijding georganiseerde criminaliteit | Tweede Kamer der Staten-Generaal

(Vastgesteld 14 februari 2022)

Mevrouw Helder (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ik begin met een citaat: "Harddrugs zijn het vergif van onze samenleving. Dat betekent dus ook dat wij ons moeten realiseren dat iedereen die harddrugs gebruikt medeverantwoordelijk is voor de ellende die over ons land wordt uitgestort, en dat de drugshandelaren, de Taghi's van deze wereld, de mocromaffia, de Nederlandse maffia of wie dan ook in drugs handelt, alleen maar kunnen bestaan bij de gratie van de gebruikers. De overheid heeft de taak om de gebruikers van harddrugs keihard aan te pakken." Aldus de minister-president in antwoord op een vraag van de PVV tijdens de laatste Politieke Beschouwingen. De vraag aan de nieuwe minister is: waar blijven de maatregelen?

Voorzitter. Ik weet dat er twee redenen zijn waarom het bezit van een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik niet wordt vervolgd. Ten eerste moeten de gebruikers van drugs zich veilig voelen om hulp te zoeken. Ten tweede is het qua capaciteit van politie en Openbaar Ministerie ondoenlijk om gebruikers met dergelijke kleine hoeveelheden te vervolgen.

Voorzitter. De eerste reden is niet doorslaggevend. Het Openbaar Ministerie kan er altijd voor kiezen om in een individueel geval niet te vervolgen. De tweede reden is met veel geld en een lange adem -- dat geef ik meteen toe -- ook te tackelen. Als we van de georganiseerde criminaliteit af willen, moeten we drugsgebruik en -bezit niet normaliseren, maar keihard aanpakken. Dat vindt zowat iedereen hier, dus aan de slag, zou ik zeggen. Dat werkt uiteindelijk beter dan oeverloos blijven investeren in zwakke wijken en preventiemaatregelen. En kap met dat wietexperiment. Graag een toezegging van de minister.

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600