Raads- en Statenleden verdeeld over jonge stemmers

Raads- en Statenleden zijn verdeeld over het stemrecht voor 16- en 17-jarigen. Een kleine meerderheid ziet een experiment zitten.

Hoewel de meeste raads- en Statenleden vinden dat de belangen van jongeren voldoende tot hun recht komen, zien zij ook ruimte voor verbetering. Jongeren stimuleren om lid te worden van een politieke partij, of zorgen voor meer jonge raads- en Statenleden, worden als belangrijk gezien, net als het oprichten van een jongerenraad. Over een verlaging van de stemgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar zijn de meningen echter sterk verdeeld, blijkt uit een onderzoek van Necker van Naem in opdracht van Binnenlands Bestuur. 

Lees verder: Raads- en Statenleden verdeeld over jonge stemmers (binnenlandsbestuur.nl) (11 maart 2022)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600