logo Maastricht

Lokaal beleid

MAASTRICHT • 13 COFFEESHOPS

Maastricht heeft op dit moment 13 coffeeshops. Maastricht is een van de geselecteerde gemeenten die mee doet aan het landelijke wietexperiment. Sinds 2012 heeft Maastricht als gemeente die grenst aan het buitenland te maken met het Ingezetenen criterium. Hierdoor hebben mensen die niet in Nederland wonen geen toegang tot coffeeshops in Maastricht. Dit zal ook niet veranderen gedurende het wietexperiment. 

Met de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving van het experiment gesloten coffeeshopketen (ook wel wietexperiment) per 1 juli 2020, ging de voorbereidingsfase van start. De voorbereidingsfase bestaat uit de selectie en aanwijzing van telers. Ook de voorbereiding door telers, gemeenten, coffeeshophouders en toezichthouders, én de overgangsfase vallen hieronder. 

#cannabisvriendelijk - Welke partijen zijn in meer of wat mindere mate cannabisvriendelijk te noemen? In Uitgelicht - Maastricht wordt aan de hand van (cannabis-)items uit de verkiezingsprogramma's een stemadvies gegeven. Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk.

Lokaal beleid

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600