Volt

Volt

Tweede Kamerverkiezingen 22 november

 

Verkiezingsprogramma 2023: Toekomst, nu.

 

Aanpak grensoverstijgende criminaliteit
Georganiseerde criminaliteit houdt zich niet aan landsgrenzen. Criminaliteit is internationaal en trekt zich van landsgrenzen niets meer aan. Denk aan de ondermijning van onze samenleving door malafide vastgoedtransacties, het witwassen van miljarden euro’s en de criminaliteit die ontstaat bij de drugsproductie en handel. Georganiseerde criminaliteit bedreigt op die manier onze rechtsstaat.


• We breiden het mandaat van Europol (de Europese FBI) uit. Opsporingsdiensten kunnen daardoor veel sneller en effectiever optreden, zowel in het fysieke als in het digitale domein.


• We maken het delen van informatie tussen landen mogelijk wanneer dit essentieel is voor de bestrijding van grensoverstijgende criminaliteit en zorgen voor grensoverstijgende gegevensbescherming. Een eerste stap hierin is een uitbreiding.

Veiligheid in de 21ste eeuw
Onze samenleving kampt met serieuze dreigingen, zoals terrorisme, extremisme, georganiseerde criminaliteit en cyberdreigingen. Het is de taak van de overheid om haar burgers tegen deze dreigingen te beschermen, maar het is net zo belangrijk dat maatregelen altijd proportioneel, doelmatig en tijdelijk zijn, zodat ze de rechten van mensen niet onnodig inperken. Dreigingen houden niet op bij de grens, daarom moeten we internationaal samenwerken.


• We herzien het huidige drugsbeleid. Gezondheid en veiligheid van mensen komen centraal te staan. Volt wil bovendien nader onderzoeken of en, zo ja, hoe we bepaalde drugs, zoals xtc, kunnen legaliseren en reguleren. Daarom willen we onderzoek zoals de gedaan bij de “xtcwinkel” in Utrecht verder uitrollen. Ook willen we gecontroleerde decriminalisering van specifieke drugs, naar Portugees voorbeeld. Dit heeft veel positieve consequenties, waaronder het besparen van kosten. 

 

Tweede Kamerverkiezingen 2021

 

Volt

2 Zetels

Verkiezingsprogramma Volt 2021-2025      

  • "Volt wil werken aan het gecontroleerd decriminaliseren of legaliseren van drugs. Het Portugese model heeft namelijk laten zien dat de 'war on drugs' die over de hele wereld gevoerd wordt, niet gewonnen kan worden.
  • Daarom wil Volt toewerken naar een ander systeem, waarin we op basis van gedegen onderzoek het in bezit hebben, de handel en de productie van bepaalde drugs onder bepaalde voorwaarden toestaan.
  • Dit heeft twee grote voordelen. De druk op de handhaving neem af en we kunnen als samenleving beter investeren in preventie en voorlichting.
  • Daarnaast leidt het legaliseren van drugsgebruik niet tot meer drugsgebruik, maar zorgt het wel voor een betere controle van het gebruik."

Volt | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600