Volt

Volt

 
Verkiezingsprogramma
 

5.10 Veiligheid in de 21ste eeuw

Onze samenleving kampt met serieuze dreigingen, zoals terrorisme, extremisme, georganiseerde criminaliteit en cyberdreigingen. Het is de taak van de overheid om haar inwoners tegen deze dreigingen te beschermen, maar het is net zo belangrijk dat maatregelen altijd proportioneel, doelmatig en tijdelijk zijn, zodat ze de rechten van mensen niet onnodig inperken. Dreigingen houden niet op bij de grens, daarom moeten we internationaal samenwerken.

    • We herzien het huidige drugsbeleid. Gezondheid en veiligheid van mensen komen centraal te staan. Drugsbeleid moet niet worden gedreven door een moreel (voor)oordeel, maar door feiten en onderzoek. Keer op keer blijkt dat verbieden niet werkt; de vraag verdwijnt daardoor niet. Met legaliseren en reguleren zijn wel goede ervaringen. Volt wil daarom nader onderzoeken of en, zo ja, hoe we bepaalde drugs, zoals mdma (xtc) en lsd, kunnen legaliseren en reguleren. We willen onderzoek zoals gedaan bij de ‘xtc winkel’ in Utrecht verder uitrollen. Ook willen we gecontroleerde decriminalisering van specifieke drugs, naar Portugees voorbeeld. Voor nieuwe drugs heeft Volt zich al uitgesproken voor het quarantainemodel (invoeren van een Lijst 0). (pag. 129)
 
 

 

Hieronder het stemgedrag van VOLT bij drie moties

Motie 24077 nr. 527 - VOLT stemde tegen

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 
Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 527
 
 

Motie 24077 nr. 523 - Volt stemde tegen

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

 Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523

 

Motie 24077 nr. 526 - Volt stemde TEGEN

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

 

 

Volt

2 Zetels

Verkiezingsprogramma Volt 2021-2025      

  • "Volt wil werken aan het gecontroleerd decriminaliseren of legaliseren van drugs. Het Portugese model heeft namelijk laten zien dat de 'war on drugs' die over de hele wereld gevoerd wordt, niet gewonnen kan worden.
  • Daarom wil Volt toewerken naar een ander systeem, waarin we op basis van gedegen onderzoek het in bezit hebben, de handel en de productie van bepaalde drugs onder bepaalde voorwaarden toestaan.
  • Dit heeft twee grote voordelen. De druk op de handhaving neem af en we kunnen als samenleving beter investeren in preventie en voorlichting.
  • Daarnaast leidt het legaliseren van drugsgebruik niet tot meer drugsgebruik, maar zorgt het wel voor een betere controle van het gebruik."

Volt | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600