logo Nijmegen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

NIJMEGEN • 13 COFFEESHOPS

Nijmegen heeft op dit moment 13 coffeeshops. Nijmegen is een van de geselecteerde gemeenten die mee doen aan het landelijke wietexperiment. In Nijmegen is een van de twee bekendere Nederlandse growshops voor kweekbenodigdheden voor de teelt voor eigen gebruik gevestigd.

Met de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving van het experiment gesloten coffeeshopketen (ook wel wietexperiment) per 1 juli 2020, ging de voorbereidingsfase van start. De voorbereidingsfase bestaat uit de selectie en aanwijzing van telers. Ook de voorbereiding door telers, gemeenten, coffeeshophouders en toezichthouders, én de overgangsfase vallen hieronder. 


Partijen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600