26 partijen doen mee aan Tweede Kamerverkiezing

De kiesraad maat bekend dat 26 partijen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023. Er nemen in totaal 1126 kandidaten deel. 20 partijen nemen deel in alle 20 kieskringen, 6 partijen nemen niet in alle kieskringen deel. Aan de Tweede Kamerverkiezing van 2021 deden 37 partijen mee en 1579 kandidaten.

De Kiesraad verklaarde de kandidatenlijsten van de volgende partijen geldig, en nummerde deze als volgt:

1 VVD
2 D66
3 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
4 PVV (Partij voor de Vrijheid)
5 CDA
6 SP (Socialistische Partij)
7 Forum voor Democratie
8 Partij voor de Dieren
9 ChristenUnie
10 Volt
11 JA21
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
13 DENK
14 50PLUS
15 BBB
16 BIJ1
17 Piratenpartij – De Groenen
18 BVNL / Groep Van Haga
19 Nieuw Sociaal Contract
20 Splinter
21 LP (Libertaire Partij)
22 LEF – Voor de Nieuwe Generatie
23 Samen voor Nederland
24 Nederland met een PLAN
25 PartijvdSport
26 Politieke Partij voor Basisinkomen

Lijstnummering
De Kiesraad nummerde de geldige kandidatenlijsten. Partijen met minimaal een zetel in de Tweede Kamer krijgen een nummer toegekend op basis van het aantal stemmen dat ze bij de vorige verkiezing behaalden. De partij met het grootste aantal stemmen, krijgt nummer 1, enz. Vervolgens krijgen nieuwe partijen een nummer op volgorde van het aantal kieskringen waarin ze deelnemen. Bij deelname in een gelijk aantal kieskringen wordt geloot.

Zie ook link met oa proces verbaal van de kiesraad - 13-10-2023 

 

Verkiezingsnieuws

logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600