Utrecht heeft aparte stemhulp voor lhbti'ers en cannabisgebruikers: 'Laat je stem niet in rook opgaan'

Regulering wietteelt

In zestien gemeenten – waaronder Utrecht als enige uit de regio – kunnen inwoners de cannabis-kieswijzer invullen. Deze kieswijzer laat zien hoe cannabis-vriendelijk de partijen zijn en hoe ze bijvoorbeeld staan tegenover regulering van wietteelt.

De kieswijzer vertelt onder meer de historie van Utrecht als cannabisstad. Zo was Sarasini in Utrecht in 1968 de eerste coffeeshop van Nederland en was Holly Hazenbosch de eerste coffeeshopondernemer. Ondanks dat Utrecht de primeur had is het aantal coffeeshops sinds de eeuwwisseling gedaald van 17 naar 11.

Lees verder: Utrecht heeft aparte stemhulp voor lhbti'ers en cannabisgebruikers: 'Laat je stem niet in rook opgaan' - RTV Utrecht (8 maart 2022)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600