logo Groningen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

GRONINGEN • 12 COFFEESHOPS

Groningen is een van de geselecteerde gemeenten die mee doet aan het landelijke wietexperiment. Veel Groningse coffeeshops hadden daartegen eerder bezwaar. ‘Een van de voordelen van deelname is dat coffeeshops hierdoor wel overdraagbaar zullen zijn’, hield de toenmalige burgemeester de coffeeshops voor tijdens een debat over het experiment. Groningen heeft op dit moment 12 coffeeshops die zullen deelnemen aan het wietexperiment. 

Met de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving van het experiment gesloten coffeeshopketen (ook wel wietexperiment) per 1 juli 2020, ging de voorbereidingsfase van start. De voorbereidingsfase bestaat uit de selectie en aanwijzing van telers. Ook de voorbereiding door telers, gemeenten, coffeeshophouders en toezichthouders, én de overgangsfase vallen hieronder. 


Partijen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600