logo Zaanstad

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

ZAANSTAD • 2 COFFEESHOPS

Sinds 1999 geldt in Zaanstad een maximum van 3 coffeeshops en mogen zich op dit moment in de gemeente Zaanstad alleen in Zaandam vestigen. Op dit moment zijn er daarvan 2 coffeeshops in Zaandam. Begin dit jaar heeft een meerderheid van de raad laten weten een coffeeshop in Zaanstad Noord te willen. Het college is dus met de uitvoering daarvan aan de slag. Zaanstad is bovendien een van de geselecteerde gemeenten die mee doet aan het landelijke wietexperiment.

Met de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving van het experiment gesloten coffeeshopketen (ook wel wietexperiment) per 1 juli 2020, ging de voorbereidingsfase van start. De voorbereidingsfase bestaat uit de selectie en aanwijzing van telers. Ook de voorbereiding door telers, gemeenten, coffeeshophouders en toezichthouders, én de overgangsfase vallen hieronder.


Partijen

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600