PvdD

PvdD

Europees verkiezingsprogramma 2024: Een plan van wereldbelang

Lijst 6

Het Europees verkiezingsprogramma van de Partij voor de Diere bevat geen standpunt over cannabis. 
 
Wel een standpunt over drugs.
 

Pagina 42:

De EU onderzoekt de voordelen voor de gezondheid en het milieu als drugs legaal worden.

Onderstaand is de reactie van Partij voor de Dieren op onze vier stellingen.

STELLING 1: Elke inwoner van de EU moet voor persoonlijke consumptie een beperkt aantal cannabisplanten kunnen kweken zonder angst voor vervolging.

Eens. De Partij voor de Dieren pleit voor het legaal maken van softdrugs en een minder streng beleid hierover in Europa. Legalise it!

STELLING 2: De Europese Commissie moet lidstaten die cannabis willen reguleren, zoals Duitsland, daar zelf over laten beslissen.

Eens. Dit is aan de landen zelf.

STELLING 3: Coffeeshops zijn een essentiële voorziening en Nederland moet garanderen dat zij kunnen blijven bestaan, ongeacht bestaande of toekomstige EU regelgeving.

Eens. Coffeeshops moeten blijven. Het gebruik van softdrugs hoort bij de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van iemand. Wel vinden we het belangrijk dat de overheid jongeren goed voorlicht.

STELLING 4: Het testen op cannabis in het verkeer moet op de schop, want nu worden te veel verkeersdeelnemers zwaar gestraft voor rijden onder invloed, terwijl ze al lang niet meer onder invloed van cannabis waren.

Eens. Het mag niet zo zijn dat je een boete krijgt of je rijbewijs verliest omdat je de dag ervoor een jointje hebt gerookt. We zijn voor gedragsgerelateerde grenswaarden.

Europese fractie: Europees Unitair Links/Noord Groen Links (GUE/NGL).

 
Verkiezingsprogramma
 
Voorkomen is beter dan genezen
 

● De overheid zorgt voor goede voorlichting over het gebruik van (synthetische) drugs. Jongeren en volwassenen worden indringend voorgelicht over de impact van (synthetische) drugs op hun gezondheid, het milieu en criminaliteit. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen. (pag. 70)

Veiligheid en toegang tot het recht

Gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven. Jongeren en
volwassenen worden indringend voorgelicht over de impact van (synthetische) drugs op hun gezondheid, het milieu en criminaliteit. Er komen geen nieuwe
coffeeshops in de buurt van scholen. (pag. 99)

 

Hieronder het stemgedrag van PvdD bij 3 moties

Motie 24077 nr. 527 - PvdD stemde tegen

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over het bezit van drugs zoveel mogelijk te ontmoedigen met sancties (t.v.v. 24077-527) - Authentieke versie 24-05-2023

 

 

 

Motie 24077 nr. 523 - PvdD stemde tegen

Motie van het lid Bisschop over bevorderen dat alle gemeenten met coffeeshops het ingezetenencriterium in hun beleid opnemen en handhaven - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 523 

Motie 24077 nr. 526 - PvdD stemde TEGEN

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Bikker over voor de aanloopfase in Breda en Tilburg erop toe zien dat na een periode van zes weken shops alleen binnen het experiment geteelde wiet verkopen (t.v.v. 24077-526) - Authentieke versie

Tweede Kamer vergaderjaar 20222023 24 077 nr. 526

 

 

Partij voor de Dieren (PvdD)

6 Zetels

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Plan B: idealisme is het nieuwe realisme

Er staan welgeteld twee zinnen in het 52 pagina's lange PvdD verkiezingsprogramma over softdrugs & coffeeshops: 

"De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico's van het gebruik van softdrugs. Er komen geen nieuwe coffeeshops in de buurt van scholen".

"Er komt een Ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. Dit Ministerie krijgt dezelfde status als het Ministerie voor Financiën: het beleid van andere Ministeries wordt voortaan getoetst op duurzaamheid." Welke betekenis dit heeft voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen of het vezelhennep-beleid zou dus interessant zijn. 

"De PvdD wil een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar"; Resulteert dit er dan ook in dat mensen vanaf 16 de coffeeshop softdrugs kunnen aanschaffen? Dat zou tenminste wel consequent zijn en hoeven 16 jarigen die ervoor kiezen om te willen blowen niet meer blootgesteld worden aan handelaren op straat die ook zwaardere middelen, zoals coke, in de aanbieding hebben”.  

Partij voor de Dieren (PvdD) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600