Minister wijst verlaging kiesgerechtigde leeftijd af

Jongeren moeten actiever bij de politiek worden betrokken, maar 16- en 17-jarigen stemrecht geven gaat minister Bruins Slot te ver.

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken past ervoor het voorbeeld van Duitsland en België te volgen en de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16 jaar. ‘De overgrote meerderheid in Nederland vindt 18 jaar een prima leeftijd.’

Bruins Slot antwoordde dat op een vraag van D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller in de vaste commissie van Binnenlandse Zaken. Verwijzend naar een advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Jong geleerd, oud gedaan) om te experimenteren met een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, vroeg Sneller de minister dat in elk geval voor de Europese verkiezingen mogelijk te maken. Daarvoor is volgens hem anders dan bij landelijke, gemeentelijke of provinciale verkiezingen geen grondwetswijziging nodig. In België is dat voor die verkiezingen in 2024 inmiddels geregeld.

Lees verder: Minister wijst verlaging kiesgerechtigde leeftijd af (binnenlandsbestuur.nl) (24 februari 2022)

Verkiezingsnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600