Gemeenteraads-verkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen worden in alle gemeenten op dezelfde dag gehouden (behalve in bijzondere gevallen, zoals bij een gemeentelijke herindeling). Woensdag 16 maart 2022 is de officiële verkiezingsdag, maar vanwege de coronacrisis is er op 14 en 15 maart een mogelijkheid tot vervroegd stemmen. De gemeenteraadsleden worden om de vier jaar gekozen. Artikel 129 van de Grondwet schrijft voor dat de leden rechtstreeks worden gekozen; rechtstreeks betekent zonder tussenschakels en tussenpersonen. Dit betekent dat die leden een zetel behalen die de meeste stemmen krijgen. In het huidige systeem (evenredige vertegenwoordiging) worden stemmen overgedragen.

Stemrecht hebben alle Nederlanders en andere EU-onderdanen die ook daadwerkelijk in Nederland wonen, mits zij 18 jaar of ouder zijn. Ook niet-EU-onderdanen die langer dan vijf jaar (legaal) in Nederland verblijven, mogen stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen daarentegen kent de Grondwet uitsluitend kiesrecht toe aan Nederlanders, ongeacht of zij wel of niet woonachtig in Nederland zijn.

elke stem telt
logo Almere
logo Amsterdam
logo Apeldoorn
logo Arnhem
logo Breda
logo Den Haag
logo Eindhoven
logo Groningen
logo Leeuwarden
logo Maastricht
logo Nijmegen
logo Roosendaal
logo Rotterdam
logo Tilburg
logo Utrecht
logo Zaanstad
logo button
Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Hester Kooistra
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600