Berghuis' voorspelling inzake discussie over I criterium in Amsterdam

Bert Berghuis heeft als voormalig raadsadviseur bij het ministerie voor Veiligheid en Justitie voor Secondant, het online magazine van Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid een analyse met een voorspelling gedaan aangaande de discussie rond het I-criterium voor coffeeshops;   

‘Een meerderheid van de Amsterdamse coffeeshops bestaat alleen bij gratie van cannabisklanten uit het buitenland. Binnenkort zal de gemeenteraad moeten beslissen of de shops niet meer toegankelijk zijn voor klanten van elders. Dat zou een forse ingreep zijn, die ingrijpen tegen de verwachte straathandel noodzakelijk maakt. Kiest men daar toch voor, of wordt er gewacht op verdere legalisering van de cannabismarkt?

De angst voor het oplopen van de straathandel, die nu al omvangrijk is voor de verkoop van harddrugs, zou een argument zijn tegen invoering van het I-criterium. Men is bang voor een nog grotere markt waarin softdrugs en harddrugs samen opgaan en nog meer kwetsbare jongeren tot die markt zullen toetreden. Anderzijds wordt Amsterdam minder aantrekkelijk voor de toeristen die alleen of mede komen vanwege de coffeeshops. Die zouden minder kunnen komen bij het wegvallen van een voorziening waarin men om op een rustige en veilige manier cannabis kan kopen en gebruiken. Naast kwaliteit van de cannabis is de gezellige sfeer van de coffeeshop een belangrijke aantrekkingsfactor, in ieder geval voor lokale gebruikers en wellicht ook voor toeristen.

Belangrijk lijkt de vrees voor een groeiende straathandel die een forse handhaving zou vergen in een periode waarin juist een tekort aan politiemensen wordt waargenomen (NRC, 30-06-2022). Dat tijdelijk veel handhaving nodig zou zijn lijkt onontkoombaar om een zozeer uit de hand gelopen situatie te keren. Een gefaseerde overgang met veel voorbereidende communicatie gericht op potentiële buitenlandse klanten zou van wezenlijk belang zijn'. 

Dan hier de voorspelling van Berghuis: “Het lijkt waarschijnlijk dat de gemeenteraad deze kwestie voor zich uit zal schuiven, met als achterliggend idee dat de trend naar legalisering van de cannabismarkt, internationaal maar dan zeker ook in ons land, onontkoombaar is en het daarmee niet nodig is om zich op korte termijn allerlei narigheden op de hals te halen”.

Lees meer: Het CCV Geen coffeeshops meer voor buitenlanders? (22-08-2022)

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600