Coalitieakkoord NOP: 'Naar bruisende gemeente met minder regels'

Het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Elkaar’ dat de partijen PU, ONS, VVD en PvdA maandag presenteerden, stuurt aan op een bruisende polder met minder regels en bureaucratie en een strakkere aanpak van overlast. Een herziening van de afvalinzameling ligt eveneens in het verschiet.

De coalitiepartners stellen in hun leidraad voor de komende vier jaar dat de veiligheid op straat beter kan met het instellen van cameratoezicht op plekken waar incidenten te verwachten zijn. Daarbij kan er ruim baan zijn voor nachthoreca en het aantrekken van evenementen om de polder bruisend te maken. Voor ondernemers wordt de weg vrijgemaakt om voortaan op zondag hun nering open te stellen. Ook wordt ruimte geboden voor het vestigen van een coffeeshop.

Lees verder: Coalitieakkoord NOP: 'Naar bruisende gemeente met minder regels' - De Noordoostpolder (23 mei 2022)

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600