In april CBR cursus drugs in het verkeer van €1100

Op 8 maart verscheen een nieuwsbericht bij de rijksoverheid met de volgende strekking: "Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het CBR komen vanaf 1 april 2023 met twee nieuwe educatieve maatregelen: een ‘cursus drugs en verkeer’ en een ‘korte cursus gedrag en verkeer’." Dit om het verkeer veiliger te maken en onverantwoord rijgedrag aan te kunnen pakken, dan gaat het dus om respectievelijk overtredingen bij gebruik van drugs in het verkeer en bij snelheidsovertredingen (eerste overtreders bij rijden van meer dan 60 kimometer per uur of meer, die cursus kost 843 euro). De politie meldt een overtreding aan het CBR. Het CBR beslist vervolgens over het opleggen van een educatieve maatregel.

"Deze cursussen moeten verkeersovertreders bewust maken van hun gevaarlijke gedrag, zodat zij in de toekomst keuzes maken die beter zijn voor de verkeersveiligheid van henzelf én anderen in het verkeer. Als de cursussen worden opgelegd, komt dat bovenop de boete en het eventueel innemen van het rijbewijs van de overtreders door de politie.

Vooral jonge, beginnende bestuurders nemen onder invloed van lachgas, cannabis of xtc deel aan het verkeer. De gevaren hiervan, zowel in de auto, op de scooter als op de fiets worden zwaar onderschat, vooral ook met oog op de maatregelen die volgen...

De nieuwe cursus drugs en verkeer zal het eerste jaar naar verwachting zo’n 5.500 mensen bewustwording, verantwoordelijkheid en een verandering van het gedrag proberen bij te brengen. Dit alles in drie dagdelen verspreid over 5 weken tegen betaling van € 1.099."

Echter staat (de zwaarte van) deze maatregel ten aanzien van cannabis niet in verhouding tot de werkelijkheid. Volgens de laatste nationale drug monitor van Trimbos zorgde cannabis de afgelopen 10 jaar voor minder dan 50 mensen op de spoedeisende hulp (in 2021 waren dat er 7) De maatregelen ten opzichte van het aantal overtredingen met cannabis disproportioneel

Volgens berichtgeving van het NOS heeft minister Harbers gesteld dat 'het aantal mensen dat onder invloed deelneemt aan het verkeer blijft stijgen. En bij een derde van de dodelijke gevallen is sprake van een te hoge, of niet aan de omstandigheden aangepaste snelheid'. Deze stijging van rijden onder invloed is dus duidelijk nieat op het conto van cannabis toe te schrijven! Het zou de politie en NOS sieren als ze de middelen van het onder invloed zijn zouden kunnen onderscheiden...

Kostenplaatje
De kosten die er komen kijken bij een veroordeling van rijden onder invloed van drugs en dus ook de softdrugs cannabis volgens Jef Martens:

Boete met strafblad: €850
Verplichte onderzoekskosten CBR & psychiater: €433
Opleggingskosten: €882
Verplichte cursuskosten: €1099
____________________________________________
Totaal                                €3264

Het minimum maandloon 21 jaar en ouder: €1934,40, dat is dus 1,68 maal het minimum maandloon plus nog een strafblad! 

In de herhaling: Volgens de laatste nationale drug monitor van Trimbos zorgde cannabis de afgelopen 10 jaar voor minder dan 50 mensen op de spoedeisende hulp (in 2021 waren dat er 7) 

 

Advies van Jef Martens bij discord VOC werkgroep verkeer: weiger de speekseltest altijd, neem de (eenvoudige) boete (250 euro) voor lief. De bloedtest kun je echter niet weigeren zonder straf (en boete hierbij van 850 euro staat gelijk aan schuldig...)

Zie voor meer info waar je bij cannabis in het verkeer mee te maken kan krijgen: cannabisenverkeer.nl

 

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600