Amsterdamse raadsvragen: verkoop drugs via Snapchat aan jongeren

Schriftelijke vragen van de Amsterdamse raadsleden Boomsma (CDA), Abdi (PvdA) en Martens (VVD) inzake de extreem eenvoudige verkoop van drugs aan kinderen en jongeren via diensten zoals Snapchat (19-04-2023)

Het Parool berichtte op woensdag 19 april dat vapes met xtc, ketamine en andere drugs steeds vaker door jonge Snapchatkoeriers worden gekocht aan even oude kinderen. Ouders geven in het artikel aan dat niet alleen het aanschaffen van drugs laagdrempeliger is geworden door Snapchat,
maar ook het dealen zelf. Jongeren worden via personeelsadvertenties benaderd om met de drugshandel bij te verdienen. “Wie een drugsmenu in zijn stories deelt kan rond de 35 euro verdienen.” Jongeren die zich hiervoor laten lenen zijn zich doorgaans niet bewust van de gevaren die dit
met zich meebrengt. Een moeder die ontdekte dat dit speelde en een account aanmaakte, kreeg
binnen de kortste keren veel berichten van dealers. Ook andere voorbeelden worden aangehaald van jonge kinderen van pas 13 die op Snapchat wiet en xtc bestelden. De laatste maanden zouden ook steeds meer gummibeertjes worden gezien met THC, die worden aangetroffen in speeltuintjes en op schoolpleinen. Daarom de volgende raadsvragen:

1 Klopt het dat steeds meer drugs via Snapchat worden verkocht? Beschikken college en politie over cijfers, of signalen?
2 Klopt het dat het zeer eenvoudig is om op deze manier aan drugs te komen in de stad?
3 Welke stappen zetten gemeente en politie om deze uiterst zorgelijke ontwikkeling de kop in te drukken? Welke mogelijkheden zijn er om die aanpak te intensiveren en wat is daar voor nodig?
4 Hoeveel dealers zijn er opgepakt voor de verkoop van drugs via Snapchat, hoeveel dealers zijn er veroordeeld en gestraft?
5 Hoe wordt er omgegaan met minderjarige koeriers als zij worden opgespoord? 
6 Ook bij het ronselen van jongeren als kattenvanger/money mule worden Snapchat en andere online kanalen gebruikt door criminelen, waarbij onderzoekers aangeven dat met name kwetsbare jongeren vatbaar zijn voor de ronselpraktijken. Hebben de gemeente en politie zich op het
profiel van de jonge dealers die via Snapchat en andere online platforms worden geronseld en zien zij dat ook hier sprake is van met name kwetsbare jongeren?
7 Welke stappen zetten gemeente en politie om jongeren voor te lichten en te beschermen als het gaat om de gevaarlijke ronselpogingen van criminelen op Snapchat en andere online netwerken?
8 Kijkt de politie undercover op Snapchat om koeriers en dergelijke verkoop te kunnen rechercheren en stoppen? Hoeveel mensen zijn op deze manier actief om dat te doen? Kan de gemeente aanvullende stappen zetten om mensen hiervoor in te zetten? Graag een toelichting.
9 Welke wettelijke mogelijkheden zijn er nu of in de nabije toekomst (Digital Services Act treedt in werking aankomende zomer) om beter regulerend te kunnen optreden tegen Snapchat en vergelijkbare diensten om kinderen te beschermen, en welke aanpassingen zouden noodzakelijk zijn om dat te kunnen doen? Graag een overzicht.
10 De digitale wijkagent geeft aan dat er goede contacten zijn met het platform. Zijn gemeente en politie in gesprek met Snapchat over dit probleem? Wat is de inzet van die gesprekken? Welke verantwoordelijkheid accepteert Snapchat voor het probleem dat minderjarigen via hun diensten aan drugs komen? Welke stappen willen zij zetten?
11 Het artikel meldt dat de laatste maanden steeds meer gummibeertjes zouden worden aangetroffen gezien met THC, die worden aangetroffen in speeltuintjes en op schoolpleinen. Klopt dit? Hoe vaak worden die aangetroffen? Wordt dit bijgehouden? Hoeveel speeltuintjes en schoolpleinen speelt dit? Welke stappen gaan politie en gemeente zetten om daar een einde aan te maken? Op welke manieren zijn scholen benaderd en welke stappen worden daarvandaan gezet?
12 Waar worden gummiberen met THC verkocht? Zijn er plekken waar dit legaal is? Zo ja, is het College het eens met de indieners dat dit onwenselijk is omdat dergelijke cannabisproducten gericht lijken en aantrekkelijk zijn gemaakt voor kinderen? Graag een toelichting.
13 Is bekend wie of welke bedrijven of coffeeshops gummiberen met THC maken? Wordt dat onderzocht?
14 Worden ook gummiberen en ander snoep verkocht als cannabisproduct zonder dat zij werkelijk
THC bevatten? Is het college het eens met de indieners dat ook dit zeer onwenselijk is? Welke stappen worden gezet om dat te stoppen?
15 In het artikel wordt ook een ‘digitale wijkagent’ aangehaald, die aangeeft dat “we links en rechts worden ingehaald door digitale ontwikkelingen; wegkijken is geen optie.” Welke digitale ontwikkelingen frustreren of bemoeilijken ingrijpen, reguleren en handhaven van ronselen, drugs verkopen en dergelijke?

 

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600