Beleid omtrent vaporizers per 1 juli gewijzigd

Intro
Het verdampen van cannabis een van de meest gezonde manieren is om te consumeren. Verdampen is vele malen gezonder dan roken,  aangezien er geen verbranding is waardoor er verbrand materiaal wordt geinhaleerd door de longen. Ook dus in geval van het puur roken, zonder tabak. Behalve het eten van cannabis, zoals een chocolade edible is verstandiger met oog op de gezondheid, omdat er hierbij niets door de longen wordt geinhaleerd.

Per 1 juli online verkoop vaporizers niet meer toegestaan
In het kader van het preventiebeleid is op 20 april het rookwarenbesluit gewijzigd waardoor het verdampen van cannabis in wezen wordt bemoeilijkt, dit omdat de online verkoop, reclame en uitstal (+ 18 jaar cnf leeftijd tabaksverkoop) per 1 juli niet meer is toegestaan, hierop wordt gehandhaafd door de NVWA. De verkoop van vaporizers en verhittingsapparaten in fysieke winkels is nog wel mogelijk, met daarbij in acht te nemen dat:  

'Vanaf 1 juli mogen alleen nog verhittingsapparaten geproduceerd worden die een gezondheidswaarschuwing bevatten. Voor de verhittingsapparaten met oude verpakkingen geldt een uitverkooptermijn van een jaar. Bovendien moeten vanaf 1 juli 2023 alle verhittingsapparaten in de winkels voorzien zijn van een gezondheidswaarschuwing' (bron: nvwa) Dit is relevant voor coffeeshops die vaporizers verkopen!

In de toelichtende tekst van de AMvB staat  ook: 'De grensoverschrijdende verkoop op afstand van elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine, patronen zonder nicotine, elektronische verhittingsapparaten en voor roken bestemde kruidenproducten valt niet binnen de reikwijdte van de Tabaksproductenrichtlijn. Hiervoor geldt een notificatieplicht. Het verbod op de grensoverschrijdende verkoop op afstand van deze aanverwante producten wordt in een aparte amvb geregeld en zal naar verwachting per 1 januari 2024 in werking treden'.

Wat deze notificatieplicht precies behelst wordt echter verder niet duidelijk gemaakt.

Als gevolg van de aankomende wettelijke veranderingen hebben Nederlandse webshops alle elektronische vaporizers en de elektronische verhittingsapparaten van hun Nederlandse website(s) verwijderd. Deze artikelen zullen niet langer online te bestellen zijn voor klanten in Nederland. 

Advies Knottnerus
Onderdeel van het advies van de commissie Knottnerus t.b.v de wietproef was "De commissie meent dat het op de weg van de overheid ligt om, nu zij overgaat tot een experiment met het reguleren van de cannabisketen, tegelijk ook stappen te zetten om de cannabisconsument in Nederland te stimuleren het roken van cannabis met tabak te verruilen voor een minder schadelijke gebruikswijze, namelijk het inademen van cannabisdampen met behulp van een verdamper. Zij komt hierop terug in paragraaf 3.4"

Door het preventiebeleid en de gewijzigde AMvB waardoor er geen verhittingsapparaten zoals vaporizers meer online kunnen worden verkocht per 1 juli (terwijl de verkoop van experimentwiet continu is vertraagd en nog steeds niet is begonnen) is deze aanbeveling van prof. Knottnerus ondergeschoffeld geraakt en nu vaporizers niet meer online kunnen worden verkocht in Nederland is het de vraag of coffeeshops dit ter hand nemen, het is bijvoorbeeld geen richtlijn of beleid binnen de wietproef geworden. 

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600