Legalisering cannabis op gespannen voet met EU-regelgeving

De wetenschappelijke afdeling van de Duitse Bondsdag ziet voor het plan cannabis te legaliseren, staat in een nieuw onderzoeksrapport, die op verzoek van de CSU is uitgevoerd. 

De geplande legalisering van cannabis (wiet en hasj) in Duitsland is volgens deskundigen mogelijk in strijd met EU-wetgeving. In een EU-besluit uit 2004 staat dat elke lidstaat het vervaardigen, aanbieden en verkopen van drugs strafbaar moet stellen. Daarin is ook vastgelegd dat EU-landen schendingen moeten bestraffen. Daarnaast kan ook het Schengenprotocol een blokkade vormen, waarin landen ook gebonden zijn aan regelgeving voor de levering en verkoop van drugs.

Voorbereidingen voor de wetgeving zijn ondertussen in volle gang. Eind dit jaar of begin volgend jaar moet er een wetsontwerp op tafel liggen. 

Zeer benieuwd of hierbij ook naar de menenrechtenanalyse van prof van Kempen en dr. Federova ten aanzien van de legaalisering van cannabis gekeken zal worden.

Ondertussen is de Tsjechische coördinator drugsbestrijding Vobořil ook bezig met een voorstel cannabis te reguleren.

Vobořil bereidt een wetsontwerp voor over de gereglementeerde markt in Tsjechië, dat hij voor het einde van het jaar wil indienen. “Ik ben blij dat we niet alleen zijn in de EU, zei Vobořil. Het verbod is niet effectief genoeg gebleken; we moeten op zoek naar andere modellen van controle. Een gecontroleerde markt is misschien de enige mogelijke oplossing”.

Dit dus naast de ontwikkelingen met de regulering/legalisering in Malta en Luxemburg waar in Malta een beroep heeft gedaan op de Lex lata -high compliance benadering binnen het Enkelvoudige verdrag van 1961 en NB in Luxemburg juist vooraleerst thuisteelt mogelijk wordt gemaakt!

Lees meer bij Tageschau 12-09-2022 & samenvatting van High compliance (21-03-2022)

Cannabisnieuws

logo button

Stichting Maatschappij en Cannabis
Redactie: Gerrit Jan ten Bloemendal, Jeroen Bos en Lisa Lankes
Redactionele bijdragen: Mauro Picavet
Fotografie: Gerrit Jan ten Bloemendal
contact mailadres

elke stem telt 600